Úlohy pre klienta

Úlohy pre klienta môžete použiť na správu klientskych zariadení a na nich nainštalovaných bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Existuje mnoho preddefinovaných úloh, ktoré pokrývajú bežné a najčastejšie sa vyskytujúce situácie alebo scenáre, môžete však vytvoriť aj vlastné úlohy so špecifickými nastaveniami. Úlohy pre klienta použite na vynútenie určitej akcie na klientskych počítačoch. Pre úspešné spustenie úlohy na klientskom zariadení je potrebné mať dostatočné prístupové povolenia pre danú úlohu a pre objekty (zariadenia), pre ktoré je úloha určená. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.

Úlohy pre klienta môžu byť priradené ku skupinám alebo individuálnym počítačom. Po jej vytvorení sa úloha spúšťa pomocou spúšťača. Úlohy pre klienta sú distribuované na klienty vtedy, keď sa ERA Agent klientskeho počítača pripojí na ERA Server. Z tohto dôvodu môže nejaký čas trvať, kým je na ERA Server doručená správa o spustení a výsledku vykonania úlohy. Pre urýchlenie vykonania úloh môžete upraviť interval pripojenia ERA Agenta. V ERA máte k dispozícii nasledujúce prednastavené úlohy (každá Kategória úloh obsahuje Typy úloh):

Všetky úlohy