Vytvorenie novej statickej skupiny

Sú dostupné tri možnosti vytvorenia statickej skupiny:

1. Kliknite na Počítače > Skupiny > icon_cogwheel a vyberte možnosť Nová statická skupina...

admin_create_new_sg

2. Kliknite na Správca > Skupiny > icon_cogwheel > Nová statická skupina...

admin_create_new_sg_01

3. Kliknite na Správca > Skupiny > vyberte statickú skupinu a kliknite na tlačidlo Skupina.