Vytvorenie novej dynamickej skupiny

Dynamické skupiny sú usporiadané automaticky, na základe špecifických kritérií šablóny. Ak počítač nespĺňa podmienku skupiny, bude zo skupiny odstránený. Ak počítač spĺňa podmienku skupiny, bude pridaný do skupiny. Výber skupiny je automatický, na základe nastavení, výnimkou sú statické skupiny.

Sú dostupné tri možnosti vytvorenia dynamickej skupiny:

1. Kliknite na Počítače > Skupiny > icon_cogwheel a vyberte možnosť Nová dynamická skupina...

admin_create_new_dg_02

2. Kliknite na Správca > Skupiny > icon_cogwheel a vyberte možnosť Nová dynamická skupina...

admin_create_new_dg

3. Kliknite na Správca > Skupiny > kliknite na tlačidlo Skupina a vyberte možnosť Nová dynamická skupina...

admin_create_new_dg_01

Zobrazí sa okno Sprievodca vytvorením dynamickej skupiny. Príklady vytvárania nových dynamických skupín na základe šablón s pravidlami nájdete v tejto kapitole.

Sekcia Šablóny dynamickej skupiny obsahuje prednastavené šablóny aj vlastné používateľské šablóny založené na rôznych kritériách. Všetky šablóny sú zobrazené v zozname. Po kliknutí na existujúcu šablónu ju môžete upravovať. Pre vytvorenie novej šablóny dynamickej skupiny kliknite na možnosť Nová šablóna.