Partnerské certifikáty

Ak sa vo vašom systéme nachádza Certifikačná autorita, mali by ste vytvoriť partnerský certifikát pre jednotlivé súčasti ESET Remote Administrator. Každý z komponentov (ERA Agent, ERA Proxy a ERA Server) vyžaduje špecifický certifikát.

icon_plus Nová...

Táto možnosť sa používa na vytvorenie nového certifikátu. Tieto certifikáty sa používajú pre ERA Agenta, ERA Proxy a ERA Server.

icon_plus APN/DEP certifikát

Táto možnosť sa používa na vytvorenie nového APN/DEP certifikátu. Tento certifikát je používaný nástrojom ERA MDM. Použitie tejto možnosti vyžaduje platnú licenciu.

icon_cert_usage Využitie certifikátu

Môžete si pozrieť, ktoré klienty používajú tento ERA certifikát.

icon_edit Upraviť...

Upravte certifikát zo zoznamu. Tieto nastavenia môžete definovať pri vytváraní nových certifikátov.

icon_export Exportovať...

Táto možnosť sa používa na export certifikátu v podobe súboru. Tento súbor je potrebný pri inštalácii ERA Agenta lokálne na počítač alebo pri inštalácii ERA MDM.

icon_export Exportovať ako Base64...

Táto možnosť sa používa na export certifikátu v podobe súboru .txt.

icon_undo_default Zneplatniť...

Ak už nechcete používať konkrétny certifikát, kliknite na Zneplatniť. Po použití tejto možnosti bude certifikát neplatný. Neplatné certifikáty nebudú akceptované nástrojom ESET Remote Administrator.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Zneplatnenie je nenávratné, čiže po použití tejto funkcie nebude možné daný certifikát znova použiť. Pred zneplatnením certifikátu sa preto uistite, že ho už nepoužívajú žiadne ERA Agenty. Takto sa vyhnete strate spojenia s klientskymi počítačmi alebo servermi (ERA Server, ERA Proxy, Mobile Device Connector, Virtual Agent Host).

move_default Prístupová skupina

Certifikáty alebo certifikačné autority môžu byť presunuté do inej statickej skupiny. Stanú sa tak dostupnými pre používateľov, ktorí majú pre danú statickú skupinu pridelené dostatočné prístupové práva. Zistiť, v ktorej domácej skupine sa konkrétny certifikát nachádza, je veľmi jednoduché – stačí kliknúť na daný certifikát a zo zobrazeného roletového menu vybrať možnosť move_default Prístupová skupina. Domáca skupina certifikátu je zobrazená v prvom riadku kontextovej ponuky (napríklad /All/San Diego.  Prezrite si náš ukážkový scenár o zdieľaní prístupu k certifikátom).

validation-status-icon-warning Dôležité:

Budú sa vám zobrazovať len tie certifikáty, ktoré sú umiestnené vo vašej domácej skupine (za predpokladu, že máte pridelené povolenia na čítanie certifikátov). Certifikáty vytvorené počas inštalácie ERA sú zahrnuté v skupine Všetko a prístup k nim tak majú iba správcovia.

 

Zobraziť zrušené – zobrazí všetky vaše zrušené certifikáty.

Certifikát agenta pre serverom asistovanú inštaláciu – tento certifikát sa generuje počas inštalácie servera za predpokladu, že ste zvolili možnosť Generovať certifikáty.

Filter prístupovej skupiny

access_group

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.