Certifikačné autority

Certifikačné autority sú zobrazené a spravované v sekcii Certifikačné autority. Ak používate viaceré certifikačné autority, môžete na ich triedenie a zoradenie použiť filtre.

icon_details_hoverPoznámka:

Na prístup k certifikačným autoritám a certifikátom sa vyžadujú povolenia, ktoré sa prideľujú v rámci rovnakej kategórie povolení nazvanej Certifikáty. Certifikáty a certifikačné autority vytvorené počas inštalácie, ako aj tie vytvorené neskôr správcom sú zahrnuté v statickej skupine Všetko. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.

Akcie > add_new_defaultNováVytvorenie novej certifikačnej autority

Akcie > delete_default Vymazať – Vymazanie zvolenej certifikačnej autority

Akcie > import_default Importovať verejný kľúč

Akcie > export_default Exportovať verejný kľúč

Akcie > move_default Prístupová skupina – Certifikačnú autoritu je možné presunúť do inej statickej skupiny, aby sa tak stala dostupnou pre používateľov, ktorí majú pre danú statickú skupinu pridelené dostatočné prístupové práva.

Filter prístupovej skupiny

access_group

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

light-bulbPríklad: Ako udeliť prístupové práva k certifikátom bez možnosti prístupu k certifikačným autoritám

Ak Správca (Administrator) používateľovi s názvom John nechce udeliť prístup k ERA certifikačným autoritám, no zároveň mu potrebuje prideliť povolenie na používanie certifikátov, je potrebné (cez účet správcu) vykonať nasledujúce kroky:

1.Vytvorte novú statickú skupinu nazvanú Certifikáty.

2.Vytvorte novú sadu povolení.

a.Túto sadu povolení pomenujte Povolenia pre certifikáty.

b.V sekcii icon_section Statické skupiny pridajte novovytvorenú skupinu Certifikáty.

c.V sekcii icon_section Oprávnenia k funkciám je potrebné zvoliť povolenie na zápis pre kategóriu Certifikáty.

d.V sekcii icon_section Používatelia kliknite na expand_defaultNatívni používatelia a zvoľte Johna.

e.Sadu povolení uložte kliknutím na Dokončiť.

3.Presuňte certifikáty zo statickej skupiny Všetko do novovytvorenej skupiny Certifikáty:

a.Prejdite do časti Správca > Certifikáty > Partnerské certifikáty.

b.Označte začiarkavacie políčka checkbox_ok vedľa tých certifikátov, ktoré chcete presunúť.

c.Kliknite na Akcie > move_default Prístupová skupina, zvoľte statickú skupinu nazvanú Certifikáty a následne kliknite na OK.

Používateľ John môže odteraz upravovať a používať presunuté certifikáty. Na druhej strane certifikačné autority sú bezpečne uložené mimo dosah daného používateľa. John nebude môcť používať existujúce certifikačné autority (umiestnené v skupine Všetko) dokonca ani na podpisovanie certifikátov.