Namapovanie bezpečnostnej skupiny domény

Bezpečnostnú skupinu domény môžete namapovať do ERA Serveru a umožniť existujúcim používateľom (členom doménových bezpečnostných skupín), aby sa stali používateľmi ERA Web Console.

icon_details_hoverPoznámka:

Táto funkcia je dostupná len pre systémy s Active Directory. Nemôže byť použitá s LDAP.

Ak chcete vytvoriť novú Namapovanú bezpečnostnú skupinu domény, prejdite v hlavnom menu na kartu Správca > Prístupové práva > Namapované bezpečnostné skupiny domény > Nová alebo jednoducho kliknite na možnosť Nová..., ak je v zozname označená možnosť Namapované bezpečnostné skupiny domény.

admin_map_group_domain_security

icon_section Základné

Skupina domény

Zadajte pre skupinu Názov. V prípade potreby môžete zadať aj Popis. Zvoľte Domácu skupinu. Ide o statickú skupinu, v ktorej budú automaticky zahrnuté všetky objekty vytvorené používateľmi z danej doménovej skupiny. Táto doménová skupina bude identifikovaná pomocou bezpečnostného identifikátora SID. Kliknite na možnosť Vybrať, vyberte skupinu zo zoznamu a kliknite na tlačidlo OK.

Účet

Zapnuté – označte túto možnosť, ak chcete, aby bol účet aktívny (ak chcete účet aktivovať neskôr, zrušte výber danej možnosti).

Automaticky odhlásiť (min) – táto možnosť udáva časový interval nečinnosti (v minútach), po uplynutí ktorého je používateľ automaticky odhlásený z ERA Web Console.

E-mailový kontakt a Telefónny kontakt slúžia na lepšiu identifikáciu skupiny.

icon_section Sada povolení

Prideľte oprávnenia používateľom patriacim do tejto doménovej skupiny. Ku skupine môžete priradiť aj viacero sád povolení. Môžete použiť prednastavené sady povolení:

Sada povolení iba na čítanie (práva len na čítanie pre skupinu Všetko)

Sada povolení správcu (úplné prístupové práva pre skupinu Všetko)

Sada povolení serverom asistovanej inštalácie (minimálne prístupové práva vyžadované pre serverom asistovanú inštaláciu)

Vlastná sada povolení

Každá sada povolení poskytuje povolenia len pre tie objekty, ktoré sú obsiahnuté v Statických skupinách zvolených v danej sade povolení. Používateľ, ktorý nemá priradenú žiadnu sadu povolení, sa nebude môcť prihlásiť do ERA Web Console.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Všetky predvolené sady povolení majú v sekcii icon_section Statické skupiny nastavenú skupinu Všetko. Používateľom preto tieto sady povolení prideľujte veľmi obozretne. Používatelia s týmito sadami povolení by disponovali oprávneniami vzťahujúcimi sa na všetky objekty v ERA.

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.

Po prvom prihlásení budú používatelia zobrazení na karte Používatelia domény.