Správa povolení

Ak chcete zmeniť nastavenia pre konkrétnu sadu povolení, kliknite na danú sadu povolení a potom kliknite na Upraviť. Kliknite na Duplikovať pre vytvorenie duplicitnej sady povolení, ktorú môžete následne upraviť a priradiť ku konkrétnemu používateľovi. Duplikát bude umiestnený do domácej skupiny používateľa, ktorý ho vytvoril.

icon_section Základné

Zadajte Názov pre sadu povolení (povinné) a môžete prípadne zadať aj Popis.

icon_section Statické skupiny

Môžete pridať Statickú skupinu (alebo viacero statických skupín), na ktorú sa bude táto sada povolení aplikovať. Povolenia zvolené v sekcii icon_section Oprávnenia k funkciám sa budú viazať len na tie objekty, ktoré sú obsiahnuté v statických skupinách zvolených v tejto sekcii Statické skupiny.

icon_section Oprávnenia k funkciám

Vyberte jednotlivé funkcie ERA Web Console, ku ktorým chcete povoliť prístup. Používateľ s prístupom k danej funkcii bude mať prístup aj ku všetkým súvisiacim úlohám. V rámci kategórií povolení Úlohy pre server a Úlohy pre klienta môžete pre jednotlivé typy úloh nastaviť rozličné povolenia. K dispozícii máte aj prednastavené sady povolení, ktoré sa viažu na statickú skupinu Všetko.

Sada povolení správcu (úplný prístup)

Sada povolení iba na čítanie (prístup len na čítanie)

Pridelenie práv na zápis automaticky udeľuje práva na použitie a čítanie; pridelenie práv na použitie automaticky udeľuje práva na čítanie.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Všetky predvolené sady povolení majú v sekcii icon_section Statické skupiny nastavenú skupinu Všetko. Používateľom preto tieto sady povolení prideľujte veľmi obozretne. Používatelia s týmito sadami povolení by disponovali oprávneniami vzťahujúcimi sa na všetky objekty v ERA.

icon_section Skupiny používateľov

Môžete pridať Skupinu používateľov (alebo viacero skupín používateľov) pre ESET Mobile Device Management pre iOS.

icon_section Používatelia

Vyberte používateľa, ktorému má byť táto sada povolení pridelená. Všetci dostupní používatelia sú zobrazení naľavo. Označte konkrétnych používateľov alebo vyberte všetkých dostupných používateľov kliknutím na tlačidlo Pridať všetko. Priradení používatelia budú zobrazení napravo. Pri vytváraní sady povolení nemusíte zvoliť žiadneho používateľa, sadu povolení môžete ku konkrétnemu používateľovi priradiť aj neskôr.

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia povolení a kliknite na Dokončiť. Sada povolení bude uložená do domácej skupiny používateľa, ktorý ju vytvoril.

Kliknite na Uložiť ako pre vytvorenie novej šablóny na základe tej šablóny, ktorú práve upravujete. Bude potrebné, aby ste pre takto vytvorenú šablónu zadali nový názov.