Pridelenie sady povolení používateľovi

Pre priradenie sady povolení ku konkrétnemu používateľovi prejdite do Správca > Prístupové práva > Sady povolení a kliknite na Upraviť. Viac informácií nájdete v časti Správa povolení.

admin_assign_user_permission_set_edit

V sekcii Používatelia môžete upraviť konkrétneho používateľa kliknutím na Upraviť..., v časti Nepriradené (dostupné) sady povolení následne označte začiarkavacie políčko vedľa sady povolení, ktorú chcete k danému používateľovi priradiť.

admin_unassigned_user_permission