Správca

Sekcia Správca je hlavným modulom nastavení ESET Remote Administrator. Táto sekcia obsahuje všetky nástroje, ktoré správcovi umožňujú spravovať bezpečnostné riešenia spustené na klientskych počítačoch, ako aj nastavenia ERA Servera. Nástroje v sekcii Správca môžete použiť na nastavenie vášho sieťového prostredia tak, aby kládlo nízke požiadavky na údržbu. Taktiež môžete nastaviť oznámenia a riadiace panely takým spôsobom, aby ste boli informovaný o stave vašej siete.

V tejto sekcii sa nachádza:

Prehľad stavu

Šablóny dynamickej skupiny

Skupiny

Správa používateľov

Inštalátory

Karanténa

Politiky

Úlohy pre klienta

Úlohy pre server

Oznámenia

Certifikáty

Prístupové práva

Nastavenia servera

Správa licencií