Pridávanie počítačov

Táto funkcia umožňuje manuálne pridávanie počítačov alebo mobilných zariadení, ktoré neboli nájdené alebo pridané automaticky. Karta Počítače alebo Skupiny vám umožňuje pridať nové počítače alebo mobilné zariadenia.

1.Pre pridanie nového počítača prejdite do sekcie Počítače, kliknite na tlačidlo Pridať nový a následne vyberte možnosť Počítače (prípadne kliknite na ikonu ozubeného kolesa icon_cogwheel vedľa už existujúcej Statickej skupiny a potom kliknite na Pridať nové).

2.Z roletového menu Riešenie konfliktov vyberte akciu, ktorá bude vykonaná, ak sa už počítač, ktorý chcete pridať, nachádza v ERA:

Spýtať sa, keď nastane konflikt: Ak nastane konflikt, program sa spýta, akú akciu má vykonať (pozrite možnosti nižšie).

Preskočiť konfliktné zariadenia: Počítače, ktoré sa už nachádzajú v ERA, nebudú pridané.

Presunúť konfliktné zariadenia z iných skupín: Konfliktné počítače budú presunuté do skupiny Všetko.

Duplikovať konfliktné zariadenia: Budú pridané nové počítače, avšak s odlišnými názvami.

3.Nadradená skupina – vyberte existujúcu nadradenú skupinu a následne kliknite na OK.

4.Zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa pre počítač, ktorý chcete pridať a ESET Remote Administrator vyhľadá tento počítač v sieti. V prípade potreby môžete pre počítače môžete zadať aj Popis.

fs_manually_add_new_computers01

4.Kliknite na + Pridať zariadenie pre pridanie ďalších počítačov. Ak chcete odstrániť počítač zo zoznamu zariadení, kliknite na ikonu Odpadkového koša alebo kliknite na možnosť Odobrať všetky.

5.Môžete tiež prípadne kliknúť na možnosť Import CSV a odovzdať .csv súbor obsahujúci zoznam počítačov, ktoré majú byť pridané. Viac informácií nájdete v časti Import CSV.

6.Kliknite na Pridať, ak ste dokončili všetky zmeny.

icon_details_hoverPoznámka:

Pridávanie viacerých počítačov môže trvať dlhšie (môže byť uskutočnené reverzné vyhľadávanie DNS záznamov).

Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa zobrazí nové okno so zoznamom zariadení, ktoré majú byť pridané. Môžete kliknúť na OK alebo nasadiť ERA Agenta.

7.Ak ste klikli na možnosť Nasadiť agenta, vyberte si metódu nasadenia, podľa ktorej chcete postupovať:

fs_add_devices_choose_deploy