O programe ESET Remote Administrator

Okno O programe otvoríte kliknutím na Pomocník > O programe. V tomto okne nájdete podrobné informácie o nainštalovanej verzii programu ESET Remote Administrator, ako aj zoznam nainštalovaných modulov programu. Vrchná časť okna obsahuje informácie o operačnom systéme a systémových prostriedkoch. Je tu tiež zobrazená licencia používaná na sťahovanie aktualizácií súčastí ERA (licencia, ktorá bola použitá na aktiváciu ERA).

icon_details_hoverPoznámka:

Ak chcete zistiť, akú verziu má konkrétny ERA komponent, postupujte podľa inštrukcií v našom článku Databázy znalostí.