Eksportowanie certyfikatu równorzędnego

Eksportowanie Certyfikaty równorzędne

1.Wybierz z listy certyfikat równorzędny, którego chcesz użyć i zaznacz pole wyboru obok niego.

2.Z menu kontekstowego wybierz opcję Eksportuj. Certyfikat zostanie wyeksportowany (wraz z kluczem prywatnym) w postaci pliku .pfx. Wpisz nazwę klucza publicznego i kliknij opcję Zapisz.

Eksportowanie zawartości z certyfikatów równorzędnych w formacie Base64:

Certyfikaty dla komponentów ERA są dostępne w konsoli internetowej. Aby skopiować zawartość certyfikatu w formacie Base64, kliknij kolejno pozycje Administrator > Certyfikaty równorzędne, a następnie wybierz certyfikat i kliknij opcję Wyeksportuj jako Base64. Możesz także pobrać certyfikat kodowany za pomocą Base64 jako plik. Powtórz ten krok w przypadku pozostałych certyfikatów komponentów, a także w przypadku urzędu certyfikacji.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverUWAGA

W przypadku używania niestandardowych certyfikatów, które nie są w formacie Base64, należy jeskonwertować na format Base64 (można też wyeksportować te certyfikaty w sposób opisany powyżej). To jedyny format akceptowany przez komponenty ERA na potrzeby łączenia się z serwerem ERA. Szczegółowe informacje na temat metod konwersji certyfikatów można znaleźć na stronie man systemu Linux oraz stronie man systemu OS X. Na przykład:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'
'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'