Uaktualnianie komponentów programu Remote Administrator

Zadanie Uaktualnianie komponentów programu Remote Administrator umożliwia uaktualnienie komponentów programu ERA (agenta ERA, serwera proxy ERA, serwera ERA, konsoli internetowej oraz narzędzia MDM). Można na przykład uaktualnić program ERA z wersji 6.1.28.0, 6.1.33.0, 6.2.x. 6.3.x 6.4.x do programu ERA w wersji 6.5.x

icon_details_hoverUWAGA

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji Uaktualnianie komponentów. Instrukcję uaktualniania programu ESET Remote Administrator do najnowszej wersji (6.x) zawiera ten artykuł bazy wiedzy firmy ESET.

icon_section Podstawowe

Wprowadź informacje podstawowe dotyczące zadania, na przykład w polach Nazwa, Opis (opcjonalnie) oraz Typ zadania. W polu Typ zadania (patrz powyższa lista) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie. W tym przypadku można użyć zadania Uaktualnianie komponentów programu Remote Administrator.

icon_section Obiekt docelowy

validation-status-icon-warning WAŻNE

Nie można dodawać obiektów docelowych podczas tworzenia zadania klienta. Obiekty docelowe można dodać po utworzeniu zadania. Skonfiguruj ustawienia zadania i kliknij przycisk Zakończ w celu utworzenia zadania, a następnie utwórz element wyzwalający, aby określić obiekty docelowe zadania.

client_task_target

icon_section Ustawienia

Zaznacz pole wyboru Akceptuję Umowę licencyjną użytkownika końcowego aplikacji, jeśli akceptujesz tę umowę. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Zarządzanie licencjami oraz Umowa EULA.

Serwer odniesienia programu Remote Administrator — wybierz wersję serwera ERA z listy. Wszystkie komponenty ERA zostaną uaktualnione do wersji zgodnych z wybranym serwerem.

W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie — można wymusić ponowne uruchomienie systemu operacyjnego klienta, jeśli jest to wymagane przy instalacji.

icon_section Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno. Zalecamy kliknięcie pozycji Utwórz element wyzwalający w celu określenia czasu wykonania oraz obiektów docelowych zadania klienta. W przypadku kliknięcia pozycji Zamknij element wyzwalający można utworzyć później.

client_task_finish