Wstęp

Witamy w Podręczniku administracji dotyczącym programu ERA. Ten dokument ma na celu objaśnienie sposobów zarządzania rozwiązaniami biznesowymi firmy ESET używanymi w ramach infrastruktury. Omówiono w nim również zmiany wprowadzone w najnowszej wersji programu ERA, a także scenariusze dla administratorów i użytkowników, którzy będą korzystać z konsoli internetowej ERA.