Upotreba čarobnjaka za pokretanje

Kada se prvi put prijavite na web-konzolu, pojavit će se čarobnjak za pokretanje za ESET Remote Administrator. Taj će vam čarobnjak pružiti osnovna objašnjenja o važnim odjeljcima ERA web-konzole, ERA agentu i sigurnosnim programima tvrtke ESET. Moći ćete pročitati o računalima, grupama, zadacima klijenta, ERA agentu i programu ESET Endpoint Security 6 ili ESET Endpoint Antivirus 6.

Zadnji korak čarobnjaka za pokretanje koji se zove Instalacija pomoći će vam da stvorite paket cjelovitog instalacijskog programa (koji će uključivati ERA agent i sigurnosni program tvrtke ESET).

validation-status-icon-warning VAŽNO

Instalacijski paket ima format .exe datoteke i vrijedi samo za sustav Windows.

Ako se ne želite koristiti čarobnjakom, kliknite Zatvori čarobnjak za pokretanje. Otvorit će se ERA web-konzola. Čarobnjak se neće prikazati sljedeći put kada se prijavite na ERA web-konzolu. Čarobnjak za pokretanje možete vidjeti ponovno tako da kliknete ? Pomoć > Čarobnjak za pokretanje.

Upotreba čarobnjaka nije obavezna. Možete stvoriti cjeloviti instalacijski program za agent klikom opcije Instaliraj ERA agent... u odjeljku Brzi linkovi.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ako želite stvoriti instalacijski paket, vašem korisničkom računu mora biti dodijeljeno dopuštenje za instalaciju agenta. Ako korisnički račun nema to dopuštenje, čarobnjak za pokretanje prikazat će se bez koraka Instalacija, pa korisnik neće moći stvoriti instalacijski paket.

Slijedite korake u nastavku da biste stvorili paket instalacijskog programa:

1.Jezik – odaberite jezik za instalacijski program s padajućeg popisa podržanih jezika.

2.Program – odaberite instalacijsku datoteku sigurnosnog programa tvrtke ESET s popisa. Ako odaberete verziju 6.3 ili stariju, automatska aktivacija programa neće funkcionirati. Morat ćete aktivirati program kasnije. Sigurnosni program tvrtke ESET verzije 6.4 ili novije automatski će se aktivirati tijekom instalacije.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako ne vidite instalacijske datoteke za program, provjerite jeste li postavili repozitorij na AUTOMATSKI ODABIR u odjeljku Napredne postavke pod Postavke servera.

3.Odabir licence (nije obavezno) – licencu možete dodati uporabom jedne od metoda opisanih u odjeljku Licence. Ako već imate postojeće licence pod Upravljanje licencama, jednostavno odaberite licencu koja će se upotrijebiti za aktivaciju sigurnosnog programa tvrtke ESET tijekom instalacije. Ako ne odaberete licencu, možete stvoriti instalacijski program bez nje i aktivirati proizvod kasnije. Dodavanje i uklanjanje licenci dopušteno je samo administratoru čija je osnovna grupa postavljena na Sve i koji ima dopuštenje za pisanje na licencama u toj grupi.

4.Ako odaberete potvrdni okvir Napredno, moći ćete odabrati certifikat agenta i prema potrebi unijeti pristupni izraz za certifikat. Na primjer, ako ste naveli pristupni izraz tijekom instalacije sustava ERA ili ako upotrebljavate prilagođeni certifikat s pristupnim izrazom. U protivnom polje Pristupni izraz za certifikat ostavite prazno.

startup_installer

5.Kliknite Stvori instalacijski program i stvorit će se datoteke cjelovitog instalacijskog paketa za 32-bitni i 64-bitni operacijski sustav. Kliknite željenu verziju da biste je počeli preuzimati. Nakon dovršetka preuzimanja od vas će se tražiti da odaberete lokaciju na koju će se datoteka spremiti (npr. ERA_Installer_x32_en_US.exe ili ERA_Installer_x64_en_US.exe), kliknite Spremi datoteku.

6.Pokrenite datoteku cjelovitog instalacijskog paketa na klijentskom računalu. Detaljne upute potražite u cjelovitom čarobnjaku za agent.