Instalacija agenta

Daljinska instalacija ERA agenta vrši se iz odjeljka Administrator. Kliknite Zadatak servera > Instalacija agenta > Novo da biste pokrenuli konfiguriranje novog zadatka.

icon_details_hoverNAPOMENA

Preporučujemo da prvo isprobate masovnu instalaciju agenta u svojem okruženju. Kada utvrdite da funkcionira ispravno, započnite sa stvarnom instalacijom na klijentska računala korisnika. Također, prije nego što počnete ispitivati masovnu instalaciju, promijenite interval veze agenta.

icon_section Osnovno

U ovom odjeljku možete unijeti osnovne informacije o zadatku, kao što je naziv i opis (nije obavezno). Također možete odabrati među sljedećim postavkama okidača zadatka:

Izvrši zadatak odmah nakon završetkaodaberite ovu opciju da se zadatak automatski pokrene kada kliknete „Završi”.

Konfiguriraj okidačodaberite ovu opciju da biste aktivirali odjeljak Okidač, u kojem možete konfigurirati postavke okidača.

Da biste postavili okidač kasnije, ostavite potvrdni okvir neoznačen.

 

icon_section Postavke

Automatsko razrješavanje prikladnog agenta – ovu opciju odaberite ako imate više operacijskih sustava (Windows, Linux, Mac OS) u mreži i ovaj će zadatak za svaki sustav automatski pronaći prikladan instalacijski paket agenta koji je kompatibilan sa serverom.

Ciljevi – ovu opciju kliknite za odabir klijenata koji će primiti zadatak.

Naziv hosta servera (nije obavezno) – ovdje možete unijeti naziv hosta servera ako je različit za klijent i server.

Korisničko ime / lozinka – korisničko ime i lozinka za korisnika s dovoljno prava za daljinsko instaliranje agenta.

Certifikat ravnopravnog računala:

ERA certifikat – ovo je sigurnosni certifikat i izdavatelj certifikata za instalaciju agenta. Možete odabrati standardni certifikat i standardni izdavatelj certifikata ili se koristiti prilagođenim certifikatima.

Prilagođeni certifikat – ako se za autorizaciju koristite prilagođenim certifikatom, potražite certifikat i odaberite ga prilikom instaliranja agenta. Dodatne informacije potražite u poglavlju Certifikati.

Pristupni izraz za certifikat – lozinka za certifikat, ona koju ste unijeli tijekom instalacije ERA servera (u koraku u kojem ste stvorili izdavatelj certifikata) ili ona za prilagođeni certifikat.

NAPOMENA

ERA server može automatski odabrati odgovarajući instalacijski paket agenta za operacijski sustav. Da biste ručno odabrali paket, poništite odabir okvira Automatsko razrješavanje prikladnog agenta i s popisa dostupnih agenata u ERA repozitoriju odaberite paket kojim se želite koristiti.

Za instalaciju na računalu sa sustavom Linux ili Mac provjerite je li na ciljanom računalu aktiviran SSH daemon i radi li na portu 22 te potvrdite da firewall ne blokira tu vezu. Sljedećom naredbom (zamijenite IP adresu IP-om svojeg ERA servera) dodajte iznimku u firewall sustava Linux:
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

Za instalaciju na Linux izaberite korisnika s dopuštenjem upotrebe naredbe sudo ili korisnika root. Ako upotrijebite root, servis ssh mora vam omogućiti da se prijavite kao root.

icon_section Okidač

Odjeljak Okidač sadrži informacije o jednom okidaču ili više okidača koji bi pokretali zadatak. Svaki zadatak servera može imati najviše jedan okidač. Svaki okidač može pokrenuti samo jedan zadatak servera. Ako opcija Konfiguriraj okidač nije odabrana u odjeljku Osnovno, okidač se ne stvara. Zadatak se može stvoriti bez okidača. Takav se zadatak kasnije može pokrenuti ručno ili mu se može dodati okidač.
 

icon_section Napredne postavke – regulacija

Postavljanjem regulacije možete postaviti napredna pravila za stvoreni okidač. Postavljanje regulacije nije obavezno.
 

icon_section Sažetak

Ovdje se prikazuju sve konfigurirane opcije. Provjerite postavke i kliknite Završi ako su u redu. Zadatak je sada stvoren i spreman za korištenje.