Upravljanje mobilnim uređajima

Dijagram u nastavku prikazuje komunikaciju između komponenti programa ESET Remote Administrator i mobilnog uređaja:

MD_communication_diagram

icon_details_hoverNAPOMENA

Izravna nadogradnja s alata ESET Mobile Device Connector verzije 6.1 (sva izdanja) na verziju 6.5 nije moguća. Preporučuje se nadograditi MDM s verzije 6.1 na verziju 6.4 koju zatim možete nadograditi na verziju 6.5.

Kako biste iskoristili prednosti funkcije Upravljanje mobilnim uređajima u programu ESET Remote Administrator, provedite korake u nastavku za instaliranje, prijavljivanje, konfiguriranje i primjenu pravila.

1.Instalirajte Mobile Device Connector (MDC) s pomoću cjelovitog instalacijskog programa ili izvršite instalaciju komponente za Windows ili Linux. Prije instalacije provjerite ispunjavate li preduvjete.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako instalirate MDC s pomoću cjelovitog instalacijskog programa, HTTPS certifikati koje potpisuje ERA izdavatelj certifikata stvaraju se tijekom postupka instalacije. (taj certifikat nije vidljiv pod Administrator > Certifikati > Certifikati ravnopravnih računala)

Da biste instalirali sustav ERA s pomoću cjelovitog instalacijskog programa i upotrijebili HTTPS certifikate treće strane, prvo instalirajte program ESET Remote Administrator, zatim promijenite svoj HTTPS certifikat s pomoću pravila (u odjeljku Pravilo za ESET Remote Administrator Mobile Device Connector > Općenito > Promijeni certifikat > Prilagođeni certifikat).

Ako instalirate samo komponentu MDC, možete upotrijebiti:

a) certifikat koji je potpisao ERA izdavatelj certifikata (Osnovno > Program: Mobile Device Connector; Host: naziv hosta / IP adresa MDC-a; Potpisivanje > Način potpisivanja: izdavatelj certifikata; Izdavatelj certifikata: ERA izdavatelj certifikata)
b) HTTPS certifikacijski lanac treće strane koji je potpisao izdavatelj certifikata koji je Apple ocijenio pouzdanim (popis pouzdanih izdavatelja certifikata prema Appleu).

2.Uvezite lanac HTTPS certifikata za MDM u spremište certifikata na uređaju MDM.

3.Aktivirajte ERA MDC pomoću zadatka klijenta Aktivacija programa. Postupak je isti kao kada aktivirate bilo koji sigurnosni program tvrtke ESET na klijentskom računalu (licenčna jedinica neće se koristiti).

4.Provedite zadatak servera Sinkronizacija korisnika (preporučeno). To vam omogućuje automatsku sinkronizaciju korisnika sa servisom Active Directory ili LDAP-om za upravljanje korisnicima.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako planirate upravljati samo uređajima sa sustavom Android (nećete upravljati iOS uređajima), prijeđite na korak 7.

5.Stvorite APN/DEP certifikat. Taj certifikat koristi ERA MDM za prijavu uređaja sa sustavom iOS.

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Certifikati koji će se dodati u vaš profil za prijavu moraju se dodati i u vaš DEP profil.

6.Stvorite novo pravilo za ESET Mobile Device Connector kako biste aktivirali APNS.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako prijavljujete uređaj sa sustavom iOS uz pomoć Appleova programa za prijavu uređaja (DEP), nastavite ovdje.

7.Prijavite mobilne uređaje s pomoću zadatka prijave uređaja. Konfigurirajte zadatak kako biste prijavili uređaje sa sustavom Android i/ili iOS. To možete učiniti i na kartici Računala ili Grupa tako da kliknete Dodaj novo > Mobilni uređaji dok je odabrana statička grupa (opcija Dodaj novo ne može se upotrebljavati u dinamičkim grupama).

8.Ako niste dali licencu tijekom prijave uređaja, aktivirajte mobilne uređaje s pomoću zadatka klijenta za aktivaciju programa – odaberite licencu za ESET Endpoint Security. Licenčna jedinica bit će upotrijebljena za svaki mobilni uređaj.

9.Možete urediti korisnike kako biste konfigurirali prilagođene atribute i dodijelili mobilne uređaje ako niste dodijelili korisnike tijekom prijave uređaja.

10.Sada možete početi primjenjivati pravila i upravljati mobilnim uređajima. Na primjer, upotrijebite Stvaranje pravila za iOS MDM – Exchange ActiveSync račun da biste automatski konfigurirali račun e-pošte, kontakte i kalendar na uređajima sa sustavom iOS. Također možete primijeniti ograničenja na uređaj sa sustavom iOS i/ili dodati Wi-Fi vezu.

11. Na mobilnom uređaju koji je bio oštećen ili izbrisan možete upotrijebiti ponovnu prijavu. Link za ponovnu prijavu bit će poslan e-poštom.

12. Zadatak Prekini upravljanje (Deinstaliraj ERA agent) poništit će MDM prijavu mobilnog uređaja i ukloniti ga iz ERA-e.