Kako upravljati Endpoint programima iz programa

Administrator može izvršavati različite zadatke iz konzole ERA Console da bi instalirao programe i kontrolirao klijentska računala. Slijedite linkove u nastavku da biste pročitali više o tim temama.

Instalacija ERA agenta i Endpoint sigurnosnih programa

zahtijeva da ERA agent bude instaliran na svakom klijentskom računalu kojim se upravlja. ERA agent može se instalirati zajedno s Endpoint sigurnosnim programom s pomoću alata za instalaciju ili cjelovitog instalacijskog programa. Preporučujemo da prije instalacije uvezete svoju licencu u program ESET Remote Administrator da bi se mogla upotrebljavati za kasnije instalacije. Dostupne su dvije metode za instalaciju Endpoint programa:

Upotrijebite alat za instalaciju ili cjeloviti instalacijski program da biste istovremeno instalirali Endpoint program i ERA agent.

Instalirajte ESET Endpoint program na klijente na koje ste već instalirali ERA agent s pomoću zadatka klijenta.
 

Upravljanje Endpoint sigurnosnim programom iz programa ESET Remote Administrator

Svim se Endpoint sigurnosnim programima može upravljati iz ERA web-konzole. Za primjenu postavki na pojedinačna računala ili grupe upotrebljavaju se pravila. Na primjer, možete stvoriti pravilo da biste blokirali pristup određenim internetskim stranicama ili promijenili sve ostale postavke iz programa. Pravila se mogu spojiti, kao što je prikazano u ovom primjeru. Pravila koja se postave putem sustava ERA ne može prebrisati korisnik na klijentskom računalu. Međutim, administrator može upotrijebiti funkciju nadjačavanja da bi privremeno omogućio korisniku izmjene na klijentskom računalu. Kada završite s izmjenama, možete od klijenta zatražiti završnu konfiguraciju i spremiti je kao novo pravilo.

Zadaci klijenta mogu se upotrebljavati i za upravljanje klijentima. Zadaci klijenta instaliraju se iz web-konzole, a na klijentu ih pokreće ERA agent. Najčešći zadaci klijenta za Endpoint programe u sustavu Windows uključuju:

Nadogradi module (aktualizira se i baza podataka virusa)

Pokreni skeniranje na zahtjev

Pokreni prilagođenu naredbu

Zatraži konfiguraciju računala i programa

Izvještavanje o statusu računala i prijenos informacija od klijenta do programa ESET Remote Administrator

Svako je klijentsko računalo povezano s programom ESET Remote Administrator preko ERA agenta. Agent prijavljuje sve zatražene informacije o klijentskom računalu i njegovom softveru ERA serveru. Veza između agenta i servera prema standardnoj postavci postavljena je na 1 minutu, no može se promijeniti u pravilu za ERA agent. Svi dnevnici iz Endpoint programa ili drugih ESET-ovih sigurnosnih programa šalju se ERA serveru.

Informacije o instaliranim programima tvrtke ESET i drugim osnovnim informacijama o operacijskom sustavu i statusu klijenta možete pronaći pod Administrator > Računala. Odaberite klijent i kliknite Prikaži pojedinosti. U odjeljku icon_config Konfiguracija u ovom prozoru korisnik može potražiti starije konfiguracije ili zatražiti trenutačnu konfiguraciju. U odjeljku SysInspector korisnik može zatražiti dnevnike (samo od računala sa sustavom Windows).

Web-konzola također vam omogućuje pristup popisu svih prijetnji (idite na Prijetnje) s klijentskih uređaja. Prijetnje s pojedinačnog uređaja možete vidjeti pod Administrator > Računala. Odaberite klijent i kliknite Prikaži pojedinosti > Prijetnje i karantena.

Možete stvarati prilagođena izvješća na zahtjev ili s pomoću planiranog zadatka da biste vidjeli podatke o klijentima na svojoj mreži. Unaprijed definirani predlošci izvješća pružaju brz način prikupljanja važnih podataka, a možete stvoriti i vlastite nove predloške. Primjeri izvješća uključuju skupne informacije o računalima, prijetnjama, karanteni i potrebnim nadogradnjama.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Korisnik se može koristiti samo predlošcima izvješća za koja ima dovoljna dopuštenja. Standardno se svi predlošci spremaju u grupu Sve. Izvješće može uključivati samo informacije o računalima i događajima koji su u rasponu dopuštenja tog korisnika. Čak i ako se predložak izvješća zajednički upotrebljava među više korisnika, izvješće svakog korisnika sadržavat će samo informacije o uređajima za koje taj korisnik ima dopuštenja. Više informacija o pravima pristupa potražite na popisu dopuštenja.