Uvezi CSV

Prijenos – kliknite Odaberi datoteku i pronađite datoteku .csv koju želite prenijeti.

Graničnik – graničnik je znak koji se upotrebljava za razdvajanje tekstnih nizova. Odaberite odgovarajući graničnik (točku sa zarezom, zarez, razmak ili tabulator) koji će odgovarati graničniku koji se upotrebljava u datoteci .csv. Ako se datoteka .csv koristi drugim znakom kao graničnikom, kliknite potvrdni okvir Drugo i unesite znak. Pregled podataka prikazuje sadržaj datoteke .csv, a to vam može pomoći u utvrđivanju graničnika koji se upotrebljava za razdvajanje nizova.

Mapiranje stupaca – kada se datoteka .csv prenese i analizira, morate mapirati svaki stupac specifičnih podataka u datoteci u ERA stupac (ime, adresa e-pošte, naziv uređaja, opis itd.). Koristite se padajućim popisima da biste odabrali CSV stupac koji se treba povezati s određenim ERA stupcem. Ako datoteka .csv nema red naslova, poništite odabir potvrdnog okvira CSV naslov. Pogledajte Pregled tablice da biste provjerili je li mapiranje stupaca ispravno postavljeno i hoće li uvoz funkcionirati kako želite.

csv_columns

Nakon što uspješno mapirate svaki stupac i pregled tablice izgleda ispravno, kliknite Uvezi da biste započeli s radom.