Uvoz javnog ključa

Za uvoz izdavatelja certifikata treće strane kliknite Administrator > Certifikati > Izdavatelji certifikata.

1.Kliknite gumb Radnje i zatim odaberite import_default Uvoz javnog ključa.

2.Odaberite datoteku za prijenos: kliknite opciju Pregledaj i idite na datoteku koju želite uvesti.

3.Unesite Opis certifikata i kliknite Uvezi. Izdavatelj certifikata sada je uspješno uvezen.