Dodatna konfiguracija

Kada završite s početnom konfiguracijom, dostupne su vam još neke dodatne radnje koje možete napraviti:

Stvaranje/uređivanje grupa

Preporučujemo sortiranje klijenata u statičke ili dinamičke grupe sukladno raznim kriterijima. Tako će upravljanje klijentima biti jednostavnije i imat ćete pregled nad čitavom mrežom.

Stvaranje novog pravila

Pravila se koriste za distribuciju određene konfiguracije za ESET-ove programe koji se izvode na klijentskim računalima. Tako ćete izbjeći potrebu za ručnim konfiguriranjem ESET-ovih programa na svakom klijentu. Nakon stvaranja novog pravila s prilagođenom konfiguracijom isto pravilo možete dodijeliti grupi (statičkoj ili dinamičkoj) kako biste primijenili postavke na sva računala u toj grupi.

Dodjeljivanje pravila grupi

Kao što je prethodno objašnjeno, pravilo mora biti dodijeljeno grupi da bi stupilo na snagu. To će se pravilo primjenjivati na računala koja pripadaju grupi. Pravilo će se primijeniti i nadograditi svaki put kada se agent poveže s ERA serverom.

Postavljanje obavijesti i stvaranje izvješća

Preporučujemo uporabu obavijesti i izvješća za praćenje statusa klijentskih računala u vašem okruženju, na primjer, ako želite biti obaviješteni o pojavi određenog događaja ili ako želite vidjeti ili preuzeti izvješće.