Daljinska instalacija

Dostupna su dva načina provođenja daljinske instalacije:

Objekt pravila grupe (GPO) i alat Software Center Configuration Manager (SCCM) – preporučujemo uporabu ove metode za masovnu instalaciju ERA agenta na klijentska računala.

Zadatak servera „Instalacija agenta” – alternativa metodi GPO i SCCM.

Alat za instalaciju – alat vam omogućuje instalaciju cjelovitih paketa stvorenih na ERA web-konzoli.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Za daljinske instalacije provjerite imaju li sva klijentska računala internetsku vezu.

Daljinska instalacija i dopuštenja

Ako želite dopustiti korisniku stvaranje instalacijskih programa GPO ili SCCM skripti, postavite njihova odobrenja tako da odgovaraju našem primjeru.

Sljedeća su dopuštenja potrebna za zadatak servera „Instalacija agenta”:

Dopuštenje za pisanje za grupe i računala gdje se pokreće instalacija

Dopuštenje upotrebe za certifikate s pristupom statičkoj grupi u kojoj se nalaze certifikati

Dopuštenje upotrebe za instalaciju agenta u odjeljku Zadaci i okidači servera