Prijava uređaja sa sustavom iOS uz pomoć DEP-a

Appleov program za prijavu uređaja (DEP) nova je Appleova metoda za prijavu poslovnog uređaja sa sustavom iOS. Uz pomoć DEP-a možete prijaviti uređaje sa sustavom iOS bez izravnog kontakta s uređajem i uz minimalnu interakciju s korisnikom. Prijava uz pomoć Appleova DEP-a pruža administratorima opciju prilagodbe cijelog postupka podešavanja uređaja. Također pruža opciju da onemogućite korisnicima uklanjanje MDM profila s uređaja. Možete prijaviti postojeće uređaje sa sustavom iOS (ako zadovoljavaju preduvjete za DEP za uređaje sa sustavom iOS) i sve uređaje sa sustavom iOS koje kupite kasnije. Dodatne informacije o Appleovom DEP-u potražite u vodiču za Appleov DEP i dokumentaciji o Appleovom DEP-u.

Povežite ERA MDM server sa serverom Appleovog DEP-a:  

1.Provjerite jesu li zadovoljeni svi preduvjeti za Appleov DEP, s obzirom na preduvjete za račun i preduvjete za uređaj.

DEP račun:

oProgram je dostupan samo u nekim zemljama. Posjetite stranicu Appleovog DEP-a da biste vidjeli je li DEP dostupan u vašoj zemlji.

oPreduvjete za Appleov DEP račun možete pronaći na ovim stranicama: Preduvjeti za Appleov program instalacije i Preduvjeti za Appleov program za prijavu uređaja.

oDetaljne preduvjete za DEP za uređaje možete pronaći ovdje.

2.Prijavite se na svoj Appleov DEP račun (ako nemate Appleov DEP račun, možete ga stvoriti ovdje).

3.U odjeljku Program prijave uređaja s lijeve strane odaberite Upravljanje serverima.

MDM_DEP_add

4.Kliknite Dodaj MDM server da biste otvorili prozor „Dodaj MDM server”.

5.Unesite svoj naziv MDM servera, na primjer: „ERA MDM Server” i zatim kliknite „Dalje”.

MDM_DEP_add02

6.Učitajte svoj javni ključ u DEP portal. Kliknite Odaberi datoteku i odaberite datoteku javnog ključa (to je APNS certifikat koji ste preuzeli s Apple Push Certificates Portala) i kliknite „Dalje”.

MDM_DEP_addPK

7.Sada možete preuzeti svoj Appleov DEP token. Ta će se datoteka učitati u ERA MDC pravilo pod „Appleov program za prijavu uređaja (DEP)” -> „Učitaj token za autorizaciju”.

MDM_DEP_tokenD

Dodajte uređaj sa sustavom iOS u Appleov DEP:

Sljedeći je korak dodjeljivanje uređaja sa sustavom iOS u virtualni MDM server u Appleovom DEP portalu. Možete dodijeliti svoj uređaj sa sustavom iOS prema serijskom broju, broju narudžbe ili učitavanjem popisa serijskih brojeva za ciljane uređaje u formatu CSV. U svakom slučaju morate dodijeliti uređaj sa sustavom iOS virtualnom MDM serveru (koji ste stvorili u prethodnim koracima).

MDM_DEP_CSV

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Kada uklonite uređaj s DEP portala, uklanjate ga trajno i više ga nećete moći dodati.

Nakon toga možete izaći s Appleovog DEP portala i nastaviti u ERA web-konzoli.

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Ako prijavljujete uređaje sa sustavom iOS koji se trenutačno upotrebljavaju (i zadovoljavaju preduvjete za uređaj), na njih će se primijeniti nove postavke pravila nakon vraćanja ciljanog uređaja na tvorničke postavke.  

Da biste dovršili postupak prijave, morate učitati APNS certifikat u MDC pravilo koje će se dodijeliti MDM serveru. (To će MDC pravilo ispuniti ulogu postavki MDM servera).

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako vaš uređaj sa sustavom iOS tijekom prijave prikaže poruku da ne može preuzeti profil od ESET-a, provjerite je li MDM server u DEP-u ispravno konfiguriran (ima li ispravne certifikate) i jeste li dodijelili ispravan uređaj sa sustavom iOS odabranom ERA MDM serveru u Appleovu DEP-u.