Alat za instalaciju

Alat za instalaciju praktičan je način za distribuciju ERA agenta zajedno s programom tvrtke ESET na računala putem mreže. Alat vam omogućuje da se koristite prilagođenim instalacijskim programima. Besplatan je i dostupan na stranici tvrtke ESET kao samostalna ERA komponenta. Alat za instalaciju namijenjen je prvenstveno za instalaciju na malim do srednjim mrežama. Dostupan je samo za sustave Windows.

Više pojedinosti o preduvjetima i upotrebi alata potražite u poglavlju „Alat za instalaciju” u vodiču za instalaciju.