Prijava uređaja

Upravljanje mobilnim uređajima moguće je putem sustava ERA i sigurnosnog programa tvrtke ESET koji rade na mobilnom uređaju. Da biste počeli s upravljanjem mobilnim uređajima, morate ih prijaviti u sustav ERA (više nije nužno unijeti IMEI ili druge identifikacijske brojeve u mobilni uređaj).

Na dijagramu u nastavku prikazana je komunikacija mobilnog uređaja s alatom Mobile Device Connector tijekom postupka prijave:

MD_enrollment_diagram

na ovom je dijagramu objašnjeno kada se mogu upotrebljavati prijava, ponovna prijava i odjava te se objašnjava razlika između upravljanog i neupravljanog uređaja.

MD_enroll

Prijava: prijava se može upotrebljavati samo kada MDM ne upravlja uređajem. U tom slučaju uređaj se ne javlja u odjeljku Računala. Ako uređaj izbrišete s web-konzole, on neće postati neupravljani uređaj i pojavit će se na web-konzoli nakon uspješne replikacije. Samo se postupkom odjave može ukloniti uređaj sa statusa upravljanog uređaja. Svaki je token za prijavu jedinstven i jednokratan pa se može upotrijebiti samo jednom. Kada se token upotrijebi, ne može ga se ponovno upotrijebiti.

Ponovna prijava: ponovna prijava može se upotrebljavati samo kada se upravlja uređajem. Token za ponovnu prijavu uvijek se razlikuje od tokena za prijavu i također se može upotrijebiti samo jednom.
Da biste ponovno prijavili uređaj, otvorite odjeljak Računala i odaberite mobilni uređaj koji želite ponovno prijaviti. Otvorite izbornik Radnje i odaberite Mobilni uređaj > Ponovno prijavi.

Odjava: odjava predstavlja ispravan način za prekid upravljanja uređajem. Odjava se obavlja izvođenjem zadatka Prekini upravljanje klijentima. Ako uređaj ne odgovara, uklanjanje uređaja može potrajati i do 3 dana. Ako želite ukloniti uređaj samo da biste ga ponovno prijavili, umjesto odjave upotrijebite ponovnu prijavu.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako prijavljujete uređaj sa sustavom iOS uz pomoć Appleova programa za prijavu uređaja (DEP), nastavite ovdje.

Mobilne uređaje možete prijaviti u odjeljku Računala ili Administrator > Grupe. Odaberite statičku grupu u koju želite dodati mobilne uređaje, kliknite Dodaj novo > Mobilni uređaji pa odaberite jednu od sljedećih metoda prijave:

Prijava putem e-pošte – masovna prijava mobilnih uređaja putem e-pošte. Ova je opcija najprikladnija kada morate prijaviti veliki broj mobilnih uređaja ili ako imate postojeće mobilne uređaje kojima ne možete pristupiti fizički. Za upotrebu te opcije potrebno je aktivno sudjelovanje korisnika/vlasnika mobilnog uređaja.

Pojedinačna prijava putem linka ili QR koda – prijava jednog mobilnog uređaja. Moći ćete prijaviti jedan po jedan mobilni uređaj i morat ćete ponoviti isti postupak za svaki uređaj. Preporučujemo vam da se koristite ovom opcijom samo kada imate manji broj mobilnih uređaja za prijavu. Ta je opcija prikladna ako ne želite da korisnici/vlasnici mobilnih uređaja bilo što čine te kada sami morate izvršiti sve zadatke prijave. Tu opciju također možete upotrijebiti ako imate nove mobilne uređaje koji će se predati korisnicima nakon potpunog podešavanja uređaja.


Otklanjanje poteškoća:

1.Što trebam učiniti ako dobijem poruku o pogrešci: „Token za prijavu već se upotrebljava ili nije ispravan.” ?

Vjerojatno se pokušavate ponovno prijaviti uz pomoć starog tokena za prijavu. Na web-konzoli stvorite novi token za ponovnu prijavu i upotrijebite ga. Moguće je i da se pokušavate ponovno prijaviti drugi put, a nije prošlo dovoljno vremena od prve prijave. Provjerite razlikuje li se token za ponovnu prijavu od prvoga. Ako se ne razlikuje, pričekajte par minuta i ponovno pokušajte stvoriti novi token za ponovnu prijavu.

2.Što trebam učiniti ako dobijem poruku o pogrešci „provjera valjanosti certifikata servisa nije uspjela”?

Tom se porukom o pogrešci označava da postoji problem s certifikatom servisa APNS ili GCM. To je objavljeno na ERA web-konzoli kao jedno od sljedećih upozorenja pod upozorenjima za jezgru MDM-a.

Provjera valjanosti certifikata servisa GCM nije uspjela (0x0000000100001002)

Provjera valjanosti certifikata servisa APNS nije uspjela (0x0000000100001000)

Provjera valjanosti certifikata povratnog servisa APNS nije uspjela (0x0000000100001004)

Provjerite imate li točan izdavatelj certifikata na svom sustavu:

Izdavatelj certifikata servisa APNS: Entrust Certification Authority, potrebno je provjeriti valjanost certifikata od gateway.push.apple.com:2195;

Izdavatelj certifikata povratnog servisa APNS: Entrust Certification Authority, potrebno je provjeriti valjanost certifikata od feedback.push.apple.com:2196;

Izdavatelj certifikata servisa GCM: GeoTrust Global CA, potrebno je provjeriti valjanost certifikata od android.googleapis.com:443.

Željeni izdavatelj certifikata trebao bi biti uvršten u spremište certifikata na host uređaju MDM-a. U sustavu Windows možete tražiti „Upravljanje pouzdanim korijenskim certifikatima”. U sustavu Linux lokacija certifikata ovisi o distribucijskom paketu kojim se koristite. Neki primjeri odredišta spremišta certifikata uključuju:

na operacijskim sustavima Debian, Cent: /usr/lib/ssl/cert.pem, /usr/lib/ssl/certs;

na sustavu RedHat: /usr/share/ssl/cert.pem, _/usr/share/ssl/certs;

naredba openssl version -d obično vraća željeni put.

Ako željeni izdavatelji certifikata nije instaliran na sustavu na kojem radi jezgra MDM-a, instalirajte ga. Nakon instalacije ponovno pokrenite ERA MDC servis.

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Budite pažljivi, provjera valjanosti certifikata sigurnosna je funkcija pa ako se pojavi upozorenje na web-konzoli, moglo bi značiti i sigurnosnu prijetnju.