Postavke ERA agenta

Uporabom pravila konfigurirajte specifične postavke za ERA agent. Postoje ranije definirana pravila za ERA agent. Na primjer, Veza – povežite se svakih (Interval povezivanja agenta) ili Prijavljivanje aplikacija – prijavi sve instalirane aplikacije (ne samo ESET-ove aplikacije). Više informacija o tome kako primijeniti pravilo na temelju lokacije pročitajte u primjeru.

 

Kliknite Pravila i proširite opciju Standardna pravila > ESET Remote Administrator Agent da biste uredili postojeće pravilo ili stvorili novo.

icon_section Veza

Serveri za povezivanje – kliknite Uredi popis servera da biste dodali pojedinosti o vezi s ERA serverom (naziv hosta / IP i broj porta). Može se navesti više ERA servera. To može biti korisno ako ste, primjerice, promijenili IP adresu ERA servera ili ako je u tijeku migracija.

Podatkovno ograničenje – izaberite maksimalan broj bajtova za slanje podataka.

Interval povezivanja – odaberite redoviti interval i navedite vremensku vrijednost za interval povezivanja ili možete upotrijebiti izraz CRON.

Certifikat (zahtijeva ponovno pokretanje!) – Možete upravljati certifikatima ravnopravnih računala za ERA agent. Kliknite Promijeni certifikat i odaberite certifikat ERA agenta koji ERA agent treba upotrebljavati. Dodatne informacije potražite u odjeljku Certifikati ravnopravnih računala.

icon_section Nadogradnje

Interval nadogradnje – interval u kojem će se dobivati nadogradnje. Odaberite redoviti interval i konfigurirajte postavke (ili možete upotrijebiti izraz CRON).

Server za nadogradnju – server za nadogradnju s kojeg ERA server prima nadogradnje za ESET-ove programe i ERA komponente.

Vrsta nadogradnje – odaberite vrstu nadogradnji koje želite primati. Izaberite redovitu, probnu ili odgođenu nadogradnju. Ne preporučujemo odabir probne nadogradnje za proizvodne sustave jer to predstavlja rizik.

icon_section Napredne postavke

HTTP proxy – upotrijebite proxy server za omogućavanje internetskog prometa klijentima na svojoj mreži.

Poziv za buđenjeERA server može pokrenuti trenutnu replikaciju ERA agenta na uređaju klijenta. Portovi UDPv4 i UDPv6 upotrebljavaju se sa standardnim brojevima portova 1237 i 1238. Ta je opcija korisna ako ne želite čekati redoviti interval u kojem se ERA agent povezuje s ERA serverom. Na primjer, ako želite odmah izvršiti zadatak klijenta na klijentima ili ako želite odmah primijeniti pravilo.

Kompatibilnost – da biste omogućili ESET Remote Administrator agentu da upravlja ESET-ovim programima verzije 5 i starijim, mora biti postavljen specifičan port za osluškivanje. Uz to, ESET-ovi programi moraju biti konfigurirani za slanje izvješća na taj port, a adresa ESET Remote Administrator servera mora biti postavljena na localhost.

Operacijski sustav – Koristite se mogućnostima (standardno su aktivirane) da biste prijavili određene informacije ili probleme na klijentskom računalu.

Repozitorij – lokacija repozitorija u kojem su pohranjene sve instalacijske datoteke.

icon_details_hoverNAPOMENA

Standardni je repozitorij AUTOMATSKI ODABRAN.

Dijagnostika – aktivirajte ili deaktivirajte slanje izvješća o padu tvrtki ESET.

Vođenje dnevnika – postavite opširnost dnevnika da biste odredili razinu informacija koje se prikupljaju i zapisuju – od opcije Prati (informativno) do opcije Kobno (najvažnije ključne informacije). Najnoviji dnevnik ERA agenta dostupan je na sljedećoj lokaciji na klijentskom računalu: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs ili C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

PodešavanjeZaštita podešavanja lozinkom zaštitna je funkcija ERA agenta (samo za Windows). Postavite lozinku da biste aktivirali zaštitu ERA agenta lozinkom. Nakon primjene pravila ERA agent neće se moći deinstalirati ili popraviti ako se ne upiše lozinka.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ako zaboravite ovu lozinku, nećete moći deinstalirati ERA agent s ciljanog računala.

icon_section Dodijeli

Odredite klijente koji će primiti ovo pravilo. Kliknite Dodijeli da biste prikazali sve statičke i dinamičke grupe i njihove članove. Odaberite računalo na koje želite primijeniti pravilo i kliknite U redu.

icon_section Sažetak

Pregledajte postavke za ovo pravilo pa kliknite Završi.