Okidači

Okidači su zapravo senzori koji reagiraju na određene događaje na unaprijed definirani način. Koriste se za pokretanje zadatka servera kojem su dodijeljeni. Mogu se aktivirati planerom (vremenskim događajima) ili kada se pojavi određeni događaj u sustavu.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Nije moguće ponovno upotrijebiti okidač. Svaki zadatak servera mora se pokrenuti zasebnim okidačem. Svaki okidač može pokrenuti samo jedan zadatak servera.

Okidač ne pokreće novododijeljene zadatke odmah – oni se pokreću kada se okidač pokrene. Osjetljivost okidača na događaje može se dodatno smanjiti pomoću regulacije.

Vrste okidača servera:

Zakazano

Zakazano jednomokidač se pokreće jednom u zakazano vrijeme. Može se odgoditi za nasumični interval.

Svakodnevno okidač se pokreće svaki odabrani dan. Možete postaviti početak i kraj intervala. Primjerice, možete pokrenuti zadatak servera na deset uzastopnih vikenda.  

Tjedno okidač se pokreće na odabrani dan u tjednu. Primjerice, pokrenite zadatak servera svaki ponedjeljak i petak između 1. srpnja i 31. kolovoza

Mjesečno okidač se pokreće na odabrane dane u odabranom tjednu u mjesecu na odabrano vremensko razdoblje. Vrijednost Ponovi određuje na koji od odabranih dana u tjednu u mjesecu (npr. drugi ponedjeljak) treba pokrenuti zadatak.

Godišnje okidač se pokreće svake godine (ili više godina ako je tako konfigurirano) na određeni datum početka.  

 

icon_details_hoverNAPOMENA

Nasumični interval odgode dostupan je za postavljanje za zakazanu vrstu okidača. Njime se definira raspon maksimalne odgode za pokretanje zadatka. Postavljanje nasumičnog intervala može spriječiti preopterećenje servera.

light-bulbPRIMJER

Ako je John postavio zadatak servera da se pokrene tjedno u ponedjeljak i da počne 10. veljače 2017. u 8:00:00, s nasumičnim intervalom odgode postavljenim na 1 sat i da završi do 6. travnja 2017. u 00:00:00, zadatak bi se pokrenuo s nasumičnom odgodom od jednog sata između 8:00 i 9:00 svakog ponedjeljka do određenog datuma završetka.

Dinamička grupa

Članovi dinamičke grupe izmijenjeni – Ovaj okidač poziva se kada se sadržaj dinamičke grupe izmijeni. Npr. ako se klijent pridruži određenoj dinamičkoj grupi ili je napusti.

Veličina dinamičke grupe promijenjena sukladno pragu – ovaj okidač pokreće se kada se broj klijenata u dinamičkoj grupi poveća ili smanji u odnosu na određeni prag. Npr. ako se u danoj grupi nalazi više od 100 računala.

Veličina dinamičke grupe promijenjena tijekom vremenskog razdoblja – Ovaj okidač poziva se kad je broj klijenata u dinamičkoj grupi promijenjen u određenom vremenskom razdoblju. Npr. ako se broj računala u danoj grupi povećava za 10 % na sat.

Veličina dinamičke grupe promijenjena sukladno uspoređenoj grupi – Ovaj okidač poziva se kad je broj klijenata u promatranoj dinamičkoj grupi promijenjen u odnosu na uspoređenu grupu (statičku ili dinamičku). Npr. ako je više od 10 % računala zaraženo (grupa Sve u usporedbi s grupom Zaraženo).

Ostalo

Server pokrenut – aktivira se kada se pokrene server. Npr. taj okidač upotrebljava se za zadatak Sinkronizacija statičke grupe.

Okidač dnevnika događaja – okidač se pokreće kada se pojavi određeni događaj u dnevniku. Primjerice, ako postoji prijetnja u dnevniku skeniranja. Ova vrsta okidača pruža niz posebnih postavki u postavkama regulacije.

Izraz CRON – okidač se pokreće u određeno vrijeme i na određeni datum.

 

Zakazani okidač pokrenut će zadatak ovisno o postavkama datuma i vremena. Moguće je zakazati da se zadaci pokrenu jednom, da se pokreću učestalo ili da se temelje na izrazu CRON.