Statičke grupe

Statičke grupe upotrebljavaju se za sljedeće:

organizacija uređaja i stvaranje hijerarhije grupa i podgrupa

organizacija objekata

služe kao osnovne grupe za korisnike

 

Statičke grupe možete stvarati samo ručno. Uređaji se mogu ručno premještati u grupe. Svako računalo ili mobilni uređaj može pripadati samo jednoj statičkoj grupi.

Postoje dvije standardne statičke grupe:

Sve – ovo je glavna grupa za sve uređaje na mreži ERA servera. Svi objekti koje je stvorio administrator nalaze se (prema standardnoj postavci) u ovoj grupi. Grupa je uvijek prikazana i ne može se preimenovati. Pristup ovoj grupi daje korisnicima pristup svim podgrupama, stoga bi se trebao pažljivo distribuirati.

Izgubljeno i nađeno – podređena grupa grupe Sve. Svako novo računalo koje se povezuje s ERA serverom po prvi put automatski se prikazuje u ovoj grupi. Ova se grupa može preimenovati i kopirati, ali se ne može brisati ni premještati.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Statička grupa može se izbrisati samo ako:

korisnik ima dopuštenje za pisanje za tu grupu

grupa je prazna

Ako u statičkoj grupi još ima objekata, brisanje neće biti uspješno. Postoji gumb za filtriranje pristupa grupi koji se nalazi u svakom izborniku (primjerice, Administrator > instalacijski programi) s objektima.

access_group Kliknite Odaberi da biste izabrali objekte samo iz statičke grupe koji se nalaze u ovoj grupi i koji će se izlistati na prikazu. U tom filtriranom prikazu korisnik može jednostavno manipulirati objektima iz jedne grupe.