Zadaci servera

Zadaci servera mogu automatizirati rutinske poslove. Svaki zadatak servera može imati jedan konfigurirani okidač. Ako se zadatak treba pokrenuti s raznim događajima, treba postojati zaseban zadatak servera za svaki okidač. ERA uključuje šest prethodno definiranih vrsta zadataka servera.

icon_details_hoverNAPOMENA

Zadaci servera ne mogu se dodijeliti nijednom specifičnom klijentu ni klijentskoj grupi.

Zadaci i dopuštenja servera

I zadatak i okidač trebaju izvršnog korisnika. To je korisnik koji mijenja zadatak (i okidač). Taj korisnik mora imati dovoljno dopuštenja za odabranu radnju. Tijekom pokretanja zadatak uvijek odvoji izvršnog korisnika od okidača. Ako zadatak pokrećete postavkom Pokreni zadatak odmah nakon završetka, izvršni korisnik jest korisnik prijavljen na ERA web-konzolu. Korisnik ima dopuštenja (čitanje, upotreba, pisanje) za odabranu instancu zadatka servera ako su ta dopuštenja odabrana u skupu dopuštenja (Administrator > Prava pristupa > Skupovi dopuštenja) i postavljena za statičku grupu u kojoj se nalazi zadatak servera. Više informacija o pravima pristupa potražite na popisu dopuštenja.

light-bulbPRIMJER

John, čija je osnovna grupa Johnova grupa, želi ukloniti zadatak servera 1: Generiraj izvješće. Zadatak je izvorno stvorio Larry, stoga se automatski nalazi u Larryjevoj osnovnoj grupi naziva Larryjeva grupa. Potrebno je ispuniti sljedeće uvjete da bi John uklonio zadatak:

Johnu treba dodijeliti skup dopuštenja s dopuštenjem za pisanje za zadatke servera i okidačegeneriraj izvješća.

Skup dopuštenja mora sadržavati Larryjevu grupu pod Statičke grupe.

Dopuštenja potrebna za određene radnje zadatka servera

Da bi stvorio novi zadatak servera, korisnik treba imati dopuštenje za pisanje za odabranu vrstu zadatka i odgovarajuća prava pristupa za povezane objekte (računala, licence, grupe).

Da bi izmijenio novi zadatak servera, korisnik treba imati dopuštenje za pisanje za odabranu instancu zadatka servera i odgovarajuća prava pristupa za povezane objekte (računala, licence, grupe).

Da bi uklonio zadatak servera, korisnik treba imati dopuštenje za pisanje za odabranu instancu zadatka servera.

Da bi pokrenuo zadatak servera, korisnik treba imati dopuštenje za upotrebu za odabranu instancu zadatka servera.

Stvaranje novog zadatka servera

1.Kliknite Administrator > Zadaci servera > Novo.

2.Unesite osnovne informacije o zadatku, primjerice naziv, opis (nije obavezno) i vrstu zadatka. Vrsta zadatka određuje postavke i kako će se zadatak ponašati.

3.Možete odlučiti želite li:

Pokrenuti zadatak odmah nakon završetka – odaberite ovaj potvrdni okvir da bi se zadatak automatski pokrenuo kada kliknete Završi.

Konfigurirati okidač – odaberite potvrdni okvir i proširite odjeljak Okidač da biste konfigurirali postavke okidača.

Postaviti okidač kasnije (ostavite potvrdni okvir neoznačen).

4.Konfigurirajte postavke zadatka u odjeljku Postavke.

5.Postavite okidač u odjeljku Okidač ako je dostupan.

6.Provjerite sve postavke za ovaj zadatak u odjeljku Sažetak pa kliknite Završi.

Filtar pristupa grupi

access_group

Gumb za filtriranje pristupa grupi omogućuje korisnicima da odaberu statičku grupu i filtriraju prikazane objekte prema grupi u kojoj se nalaze.

icon_details_hoverNAPOMENA

Preporučuje se za korisnike koji redovito upotrebljavaju zadatke servera da bi stvorili svoje zadatke umjesto da ih dijele s drugim korisnicima. Svaki put kada se zadatak pokrene, on upotrebljava dopuštenja izvršnog korisnika. To može zbuniti neke korisnike.