Upotreba načina nadjačavanja

Korisnici koji na uređaju imaju ESET-ove Endpoint programe (verzija 6.5 i novije) za Windows mogu se koristiti funkcijom nadjačavanja. Način nadjačavanja omogućuje korisnicima na razini klijentskog računala da promijene postavke instaliranog ESET-ovog programa, čak i ako se na te postavke primjenjuje pravilo. Način nadjačavanja može se aktivirati za određene AD korisnike ili može biti zaštićen lozinkom. Funkcija ne može biti aktivirana dulje od četiri uzastopna sata.

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Nakon što se aktivira, način nadjačavanja ne može se zaustaviti s web-konzole ERA. Nadjačavanje se deaktivira tek nakon što istekne trajanje nadjačavanja ili nakon što se isključi na samom klijentu.

Da biste postavili način nadjačavanja:

1.Idite na Administrator > Pravila > Novo pravilo.

2.U odjeljku icon_section Osnovno upišite naziv i opis pravila.

3.U odjeljku icon_section Postavke odaberite ESET Endpoint za Windows.

4.Kliknite opciju Način nadjačavanja i konfigurirajte pravila za način nadjačavanja.

5.U odjeljku icon_section Dodijeli odaberite računalo ili skupinu računala na koja će se pravilo primjenjivati.

6.Pregledajte postavke u odjeljku icon_section Sažetak i kliknite Završi da biste primijenili pravilo.

admin_pol_override

light-bulbPRIMJER

Ako John ima problem jer mu sigurnosne postavke blokiraju neku važnu funkciju ili pristup internetu na njegovom uređaju, administrator može omogućiti Johnu da nadjača postojeće sigurnosno pravilo i ručno podesi postavke na svom uređaju. ERA nakon toga može zatražiti te nove postavke da bi administrator mogao iz njih stvoriti novo pravilo.

Da biste to učinili, slijedite ove korake:

1.Idite na Administrator > Pravila > Novo pravilo.

2.Ispunite polja Naziv i Opis. U odjeljku Postavke odaberite ESET Endpoint za Windows.

3.Kliknite Način nadjačavanja, aktivirajte ga na sat vremena i odaberite stavku John kao AD korisnika.

4.Dodijelite pravilo Johnovom računalu i kliknite Završi da biste spremili pravilo.

5.John mora aktivirati način nadjačavanja u ESET-ovom sigurnosnom programu i ručno promijeniti postavke na svom uređaju.

6.Na ERA web-konzoli idite u odjeljak Računala, odaberite Johnovo računalo i kliknite Prikaži pojedinosti.

7.U odjeljku Konfiguracija kliknite Zatraži konfiguraciju da biste zakazali zadatak klijenta i odmah dobili konfiguraciju od klijenta.

8.Ubrzo će se pojaviti nova konfiguracija. Kliknite na program čije postavke želite spremiti i potom kliknite Otvori konfiguraciju.

9.Možete pregledati postavke, a zatim kliknite Pretvori u pravilo.

10.Ispunite polja Naziv i Opis.

11.U odjeljku Postavke prema potrebi možete promijeniti postavke.

12.U odjeljku Dodijeli možete dodijeliti to pravilo Johnovom računalu (ili drugima).

13.Kliknite Završi da biste spremili postavke.

14.Nemojte zaboraviti ukloniti pravilo nadjačavanja kada više ne bude potrebno.