Spajanje pravila

Pravila se spajaju jedno po jedno. Prilikom spajanja pravila općenito vrijedi da novije pravilo uvijek zamjenjuje postavke starijeg pravila. Da biste promijenili to ponašanje, možete koristiti zastavice pravila (dostupne za svaku postavku). Neke postavke imaju drugačije pravilo (zamijeni / dopuni / dodaj na početak) koje možete konfigurirati.

Imajte na umu da struktura grupa (njihova hijerarhija) i redoslijed pravila određuju kako se pravila spajaju. Spajanje bilo koja dva pravila može imati drugačije rezultate ovisno o njihovom redoslijedu.

Prilikom spajanja pravila primijetit ćete da neke postavke imaju dodatna pravila koja možete konfigurirati. Ta vam pravila omogućuju postavljanje istih postavki u raznim pravilima.

Zamijeni: standardno pravilo koje se upotrebljava prilikom spajanja pravila. Zamjenjuje postavke postavljene prethodnim pravilom.

Dopuni: prilikom primjene iste postavke u više od jednog pravila, možete nadopuniti postavke tim pravilom. Postavka će se postaviti na kraj popisa stvorenog spajanjem pravila.

Dodaj na početak: prilikom primjene iste postavke u više od jednog pravila, ovim pravilom možete staviti postavke na početak. Postavka će se postaviti na početak popisa stvorenog spajanjem pravila.

icon_details_hoverNAPOMENA

U ERA verziji 6.4 ili starijoj Zamijeni je standardna postavka i jedino dostupno pravilo.

U ERA verziji 6.5 postavke koje vam ne dopuštaju odabir jednog od prethodno navedenih pravila imaju standardno pravilo Zamijeni.

policy_merging