Stvaranje pravila za iOS MDM – Exchange ActiveSync račun

Ta pravila upravljaju svim postavkama za uređaj sa sustavom iOS. Te se postavke primjenjuju za uređaje sa sustavom iOS s DEP-om i bez njega.

Postavke samo za DEP označene su ikonom DEP icon_DEP. Te će se postavke primjenjivati samo na uređaje sa sustavom iOS prijavljene na Appleovom DEP portalu. Preporučujemo da ne prilagođavate postavke samo za DEP pri stvaranju pravila za uređaje sa sustavom iOS bez DEP-a.

Neke se postavke mogu primijeniti samo na uređaj sa sustavom iOS s određenom verzijom sustava iOS. Te su postavke označene ikonom koja predstavlja verziju sustava iOS.

o iOS verzija 9.0 i novije

o iOS verzija 9.3 i novije

o iOS verzija 8.1.3 i novije

Ako se obje ikone (ikona DEP i ikona verzije sustava iOS) nalaze pored određene postavke, uređaj mora ispunjavati oba zahtjeva da biste mogli upravljati postavkom.

Pogledajte ogledni scenarij u nastavku u kojem se objašnjava kako upotrebljavati iOS MDM pravilo kada želite postaviti Microsoft Exchange Mail račun.

Ta pravila možete upotrijebiti za konfiguriranje Microsoft Exchange Mail računa, kontakata i kalendara na mobilnim uređajima korisnika sa sustavom iOS. Prednost korištenja takvih pravila u tome je što trebate stvoriti samo jedno pravilo koja potom možete primijeniti na brojne mobilne uređaje sa sustavom iOS a da pri tome ne morate konfigurirati svaki zasebno. To možete učiniti pomoću korisničkih atributa servisa Active Directory. Morate navesti varijablu, na primjer ${exchange_login/exchange}, i ona će se zamijeniti vrijednošću iz AD-a za određenog korisnika.

Ako ne koristite Microsoft Exchange ili Exchange ActiveSync, možete ručno konfigurirati svaki servis (Mail računi, Računi za kontakte, LDAP računi, Računi za kalendar i Računi za kalendar s pretplatom).

U sljedećem primjeru objašnjeno je kako stvoriti i primijeniti nova pravila za automatsko postavljanje aplikacija Mail, Kontakti i Kalendar za svakog korisnika mobilnog uređaja sa sustavom iOS pomoću Exchange ActiveSync (EAS) protokola za sinkronizaciju tih servisa.

icon_details_hoverNAPOMENA

Prije nego što počnete postavljati ta pravila obavezno provedite korake opisane u odjeljku Upravljanje mobilnim uređajima.

icon_section Osnovno

Unesite Naziv za ovo pravilo. Polje Opis nije obvezno.

icon_section Postavke

Na padajućem izborniku odaberite ESET-ovo upravljanje mobilnim uređajima za iOS, kliknite Ostalo kako biste proširili kategorije, a zatim kliknite Uredi pored opcije Exchange ActiveSync računi.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_01

Kliknite Dodaj i naznačite pojedinosti svog Exchange ActiveSync računa. Možete dodati varijable za određena polja (odaberite s padajućeg popisa), kao što su Korisnik ili Adresa e-pošte. Nakon primjene pravila njih će zamijeniti stvarne vrijednosti iz odjeljka Upravljanje korisnicima.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_02

Naziv računa – unesite naziv Exchange računa.

Exchange ActiveSync host – odredite naziv hosta Exchange Servera ili njegovu IP adresu.

Koristi SSL – ta je opcija aktivirana prema standardnim postavkama. Ona određuje hoće li Exchange Server koristiti Secure Sockets Layer (SSL) za autorizaciju.

Domena – to polje nije obavezno. Možete unijeti domenu kojoj ovaj račun pripada.

Korisnik – ime za prijavu za Exchange. Odaberite odgovarajuću varijablu s padajućeg popisa kako biste koristili atribut iz servisa Active Directory za svakog korisnika.

Adresa e-pošte – odaberite odgovarajuću varijablu s padajućeg popisa kako biste koristili atribut iz servisa Active Directory za svakog korisnika.

Lozinka – nije obavezno. Preporučujemo da to polje ostavite prazno. Ako ostane prazno, korisnici će dobiti upit da stvore vlastite lozinke.

Broj prošlih dana e-pošte za sinkronizaciju – odaberite broj prošlih dana e-pošte za sinkronizaciju s padajućeg popisa.

Certifikat identiteta – korisnički podaci za povezivanje s ActiveSync.

Dopusti premještanje poruka – ako se aktivira, poruke se mogu premještati s jednog računa na drugi.

Dopusti sinkronizaciju nedavno korištenih adresa – ako se aktivira ta opcija, korisniku je omogućena sinkronizacija nedavno korištenih adresa na svim uređajima.

Koristi samo u aplikaciji Mail – aktivirajte tu opciju ako slanje poruka s ovog računa želite dopustiti samo aplikaciji Mail.

Koristi S/MIME – aktivirajte tu opciju kako biste koristili S/MIME šifriranje za odlazne poruke e-pošte.

Certifikat za potpisivanje – korisnički podaci za potpisivanje MIME podataka.

Certifikat za šifriranje – korisnički podaci za šifriranje MIME podataka.

Aktiviraj uključivanje i isključivanje šifriranja po poruci – omogućuje korisniku da odabere je li potrebno šifrirati svaku poruku.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako ne naznačite vrijednost i ostavite prazno polje, korisnici mobilnih uređaja dobit će upit da unesu tu vrijednost. Na primjer Lozinku.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_03

Dodaj certifikat – po potrebi možete dodati određene Exchange certifikate (korisnički identitet, digitalni potpis ili certifikat za šifriranje).

icon_details_hoverNAPOMENA

Pomoću navedenih koraka po želji možete dodati više Exchange ActiveSync računa. Tako će na jednom mobilnom uređaju biti konfigurirano više računa. Ako je potrebno, možete urediti i postojeće račune.

icon_section Dodjela

Navedite koji su klijenti (pojedinačna računala / mobilni uređaji ili čitave grupe) primatelji pravila.

admin_pol_assign

Kliknite Dodijeli da biste prikazali sve statičke i dinamičke grupe i njihove članove. Odaberite željene klijente i kliknite U redu.

admin_dg_tasks_target_list

icon_section Sažetak

Pregledajte postavke za ovo pravilo pa kliknite Završi.