Obavijesti

Obavijesti su ključne za praćenje općeg stanja mreže. Kad se pojavi novi događaj (ovisno o vašoj konfiguraciji), bit ćete obaviješteni pomoću definiranog načina (ili pomoću SNMP zamke ili poruke e-pošte) kako biste mogli dati odgovarajući odgovor.

Svi predlošci obavijesti prikazani su na popisu i moguće je filtrirati ih prema nazivu ili opisu.

Kliknite Dodaj filtar kako biste dodali kriterij filtriranja i/ili unesite niz u polje Naziv/Obavijest.

Odaberite postojeću obavijest za uređivanje ili brisanje.

Da biste stvorili novu obavijest, kliknite Nova obavijest na dnu stranice.

Kliknite Udvostruči da biste stvorili novu obavijest na temelju odabrane obavijesti (za zadatak udvostručavanja potreban je novi naziv).

Korisnik može vidjeti samo obavijesti koje se nalaze u grupi za koju ima dopuštenja za čitanje.

Obavijesti, korisnici i dopuštenja

Slično zadacima servera, upotreba obavijesti ograničena je dopuštenjima trenutačnog korisnika. Svaki put kad se pokrene obavijest, postoji izvršni korisnik čija se dopuštenja uzimaju u obzir. Izvršni korisnik uvijek je ona osoba koja je posljednja uredila obavijest.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Da bi obavijest ispravno radila, izvršni korisnik treba imati dovoljno dopuštenja za sve povezane objekte (uređaji, grupe, predlošci). Obično su potrebna dopuštenja za čitanje i upotrebu. Ako korisnik nema ta dopuštenja ili ih kasnije izgubi, obavijest neće raditi. Neuspješne obavijesti istaknute su narančastom bojom i aktivirat će e-poštu kojom će se obavijestiti korisnika.

Stvori obavijest – Da bi stvorio obavijest, korisnik mora imati dopuštenja za pisanje za obavijesti u svojoj osnovnoj grupi. Nova obavijest stvara se u osnovnoj grupi korisnika.

Izmjeni obavijest – Da bi mogao izmijeniti obavijest, korisnik mora imati dopuštenja za pisanje za obavijesti u grupi u kojoj se nalazi obavijest.

Ukloni obavijest – Da biste mogao izbrisati obavijest, korisnik mora imati dopuštenja za pisanje za obavijesti u grupi u kojoj se nalazi obavijest.

Filtar pristupa grupi

access_group

Gumb za filtriranje pristupa grupi omogućuje korisnicima da odaberu statičku grupu i filtriraju prikazane objekte prema grupi u kojoj se nalaze.

light-bulbPRIMJER

John, čija je osnovna grupa Johnova grupa, želi ukloniti (ili izmijeniti) obavijest 1. Obavijest je izvorno stvorio Larry, stoga se automatski nalazi u Larryjevoj osnovnoj grupi naziva Larryjeva grupa. Potrebno je ispuniti sljedeće uvjete da bi John uklonio (ili izmijenio) obavijest 1:

Johnu se mora dodijeliti skup dopuštenja s dopuštenjima za pisanje za obavijesti

Skup dopuštenja mora sadržavati Larryjevu grupu pod Statičke grupe.