Instalacijski programi

Odjeljak vam omogućuje da stvorite instalacijske pakete agenta da biste instalirali ERA agent na klijentska računala. Instalacijski paketi spremljeni su u ERA web-konzoli i možete ih ponovno urediti i preuzeti prema potrebi.

1.Kliknite Administrator > Instalacijski program > Stvori instalacijski program.

2.Odaberite vrstu instalacijskog programa koju želite stvoriti. Dostupne su sljedeće opcije:

Paket cjelovitog instalacijskog programa
Slijedite korake iz odjeljka Stvaranje paketa da biste konfigurirali cjeloviti instalacijski program, koji pruža opcije napredne konfiguracije. Te opcije uključuju postavke pravila za ERA agent i programe tvrtke ESET, naziv hosta i port ERA servera te opciju odabira nadređene grupe.

icon_details_hoverNAPOMENA

Nakon stvaranja i preuzimanja paketa cjelovitog instalacijskog programa postoje dvije opcije za instalaciju ERA agenta:

Lokalno na klijentskom računalu

Pomoću alata za instalaciju da biste istovremeno instalirali ERA agente na više klijentskih računala.

Internetski instalacijski program za agent

Slijedite korake iz odjeljka Stvaranje paketa da biste konfigurirali instalacijski program. Ova je vrsta instalacije agenta korisna ako vam ne odgovaraju opcije udaljene i lokalne instalacije. U tim slučajevima možete distribuirati internetski instalacijski program za agent e-poštom i prepustiti instalaciju korisniku. Internetski instalacijski program za agent možete pokrenuti i s izmjenjivog medija (primjerice, USB flash pogon).

GPO ili SCCM

Filtar pristupa grupi

access_group

Gumb za filtriranje pristupa grupi omogućuje korisnicima da odaberu statičku grupu i filtriraju prikazane objekte prema grupi u kojoj se nalaze.

Instalacijski programi i dopuštenja

Korisnik može stvoriti ili urediti instalacijske programe u grupama u kojima korisnik ima dopuštenje za pisanje za pohranjene instalacijske programe.

icon_details_hoverNAPOMENA

Imajte na umu da će korisnik moći raditi s certifikatima pri stvaranju instalacijskih programa. Korisniku mora biti dodijeljeno dopuštenje upotrebe za certifikate s pristupom statičkoj grupi u kojoj se nalaze certifikati. Ako korisnik želi instalirati ERA agent, taj korisnik mora imati dopuštenje upotrebe za izdavatelja certifikata koji je potpisao stvarni certifikat servera. Više informacija o tome kako podijeliti pristup certifikatima i izdavatelju certifikata pročitajte u ovom primjeru.

Korisniku treba dodijeliti dopuštenje upotrebe za pravila koja su odabrana u odjeljku Napredno > Početna konfiguracija instalacijskog programa > Vrsta konfiguracije prilikom stvaranja cjelovitog instalacijskog programa, instalacijskog programa GPO ili SCCM skripte.

Korisniku treba dodijeliti dopuštenje za upotrebu za licence ako je navedena licenca za statičku grupu.

PRIMJER: Kako omogućiti korisniku stvaranje instalacijskih programa

Administrator želi omogućiti korisniku Johnu da stvori ili uredi nove instalacijske programe u Johnovoj grupi. Administrator mora slijediti ove korake:

1.Stvorite novu statičku grupu naziva Johnova grupa

2.Stvorite novi skup dopuštenja

a.nazovite ga Dopuštenja za Johna – stvaranje instalacijskih programa

b.dodajte Johnovu grupu u odjeljak icon_section Statičke grupe

c.u odjeljku icon_section Funkcija odaberite

Pisanje za pohranjene instalacijske programe

Upotreba za certifikate

Pisanje za grupe i računala

d.kliknite Završi da biste spremili skup dopuštenja

3.Stvorite novi skup dopuštenja

a.nazovite ga Dopuštenja za Johna – certifikati

b.dodajte grupu Sve u odjeljak icon_section Statičke grupe

c.u odjeljku icon_section Funkcija odaberite Upotreba za certifikate.

d.kliknite Završi da biste spremili skup dopuštenja

Ova su dopuštenja minimalni zahtjevi za potpunu (stvaranje i uređivanje) upotrebu instalacijskog programa.

4.Stvorite novog korisnika

a.nazovite ga John

b.u odjeljku icon_section Osnovno odaberite Johnovu grupu kao osnovnu grupu

c.postavite lozinku na korisnika Johna

d.U odjeljku icon_section Skupovi dopuštenja odaberite Dopuštenja za Johna – certifikati i Dopuštenja za Johna – stvaranje instalacijskih programa

e.kliknite Završi da biste spremili korisnika

admin_installers

Kako preuzeti instalacijske programe iz izbornika instalacijskih programa

1.Kliknite Administrator > Instalacijski programi.

2.Odaberite potvrdni okvir pored instalacijskog programa koji želite preuzeti.

3.Kliknite Preuzmi i izaberite ispravnu verziju instalacijskog paketa.

Kako urediti instalacijske programe u izborniku instalacijskih programa

1.Kliknite Administrator > Instalacijski programi.

2.Odaberite potvrdni okvir pored instalacijskog programa koji želite urediti.

3.Kliknite Radnje > Uredi da biste izmijenili instalacijski paket.