Grupe

Grupe se mogu objasniti kao mape u kojima su kategorizirana računala i drugi objekti. Sigurnosni model od verzije ERA 6.5 upotrebljava grupe za čuvanje objekata i dodjeljivanje dopuštenja. Objekti nisu samo računala nego i svi zadaci, obavijesti, pravila, certifikati, instalacijski programi ili skupovi dopuštenja. Više informacija o pravima pristupa potražite na popisu dopuštenja.

Za računala i uređaje možete upotrebljavati unaprijed definirane grupe i predloške grupa ili stvoriti nove. Klijentska računala možete dodavati u grupe. Tako će računala biti strukturirana i posložena po vašoj želji. Računala možete dodavati u statičke ili dinamičke grupe.

Statičkim se grupama upravlja ručno, a dinamičke se grupe uređuju automatski sukladno određenim kriterijima iz predloška. Nakon što dodate računala u grupe, grupama možete dodjeljivati pravila, zadatke ili postavke. Pravilo, zadatak ili postavka potom se primjenjuje na sve članove grupe. Postoje dvije vrste klijentskih grupa:

Statičke grupe

Statičke grupe jesu grupe odabranih klijentskih računala i drugih objekata. Članovi grupe statički su i mogu se dodavati/uklanjati isključivo ručno, a ne temeljem dinamičkih kriterija. Objekt može pripadati samo jednoj statičkoj grupi. Statička grupa može se izbrisati samo ako u njoj nema objekata.

Dinamičke grupe

Dinamičke grupe jesu grupe uređaja (ne drugih objekata kao što su zadaci ili pravila) u kojima se članstvo određuje temeljem određenih kriterija. Ako klijentski uređaj ne zadovoljava kriterije, bit će uklonjen iz grupe. Računala koja zadovoljavaju kriterije automatski će se dodati u grupu (zato i nosi naziv „dinamička”).

Prozor Grupe podijeljen je u tri odjeljka:

1.Popis svih grupa i njihovih podgrupa prikazan je na lijevoj strani. Možete odabrati grupu i radnju za tu grupu iz kontekstnog izbornika (icon_cogwheel pored naziva grupe). Opcije su iste kao one opisane u nastavku (gumb radnji grupe).

2.Sljedeće pojedinosti za odabranu grupu prikazane su u desnom prozoru (možete izmjenjivati kartice):

Računala koja su članovi grupe.

Pravila dodijeljena ovoj grupi.

Zadaci dodijeljeni ovoj grupi.

Sažetak osnovnog opisa grupe.

3.Grupa i Računala omogućuju vam obavljanje svih sljedećih radnji:

Grupa gumb akcije:

icon_plus Nova statička grupa...

Ova opcija postaje dostupna ako kliknete Grupa na popisu s lijeve strane. Ta će grupa postati standardna nadređena grupa, ali nadređenu ćete grupu moći kasnije promijeniti prilikom stvaranja nove statičke grupe.

icon_plus Nova dinamička grupa...

Ova opcija postaje dostupna ako kliknete Grupa na popisu s lijeve strane. Ta će grupa postati standardna nadređena grupa, ali nadređenu ćete grupu moći kasnije promijeniti prilikom stvaranja nove dinamičke grupe.

icon_edit Uredi...

Omogućuje vam uređivanje odabrane grupe. Vrijede iste postavke kao prilikom stvaranja nove grupe (statičke ili dinamičke).

icon_move Premjesti...

Možete odabrati grupu i premjestiti je kao podgrupu u drugu grupu.

icon_delete Izbriši

U potpunosti uklanja odabranu grupu.

icon_import Uvezi...

Možete uvesti popis (obično tekstualnu datoteku) računala, odnosno članova odabrane grupe. Ako računala već postoje kao članovi te grupe, sukob će se riješiti sukladno odabranoj radnji:

Preskoči sukobljena računala (sukobljena računala neće biti dodana)

Premjesti sukobljena računala iz drugih grupa (tu će se premještati sukobljena računala iz drugih grupa

Udvostruči sukobljena računala (sukobljena računala bit će dodana, ali pod drugim nazivom).

icon_export Izvezi...

Omogućuje izvoz članova grupe (i podgrupa, ako su odabrane) u popis (.txt datoteka). Taj se popis kasnije može koristiti za pregled ili uvoz.

icon_plus Dodaj novi...

Pomoću ove opcije možete dodati novi uređaj.

icon_search Skeniraj

Ovu opciju koristite za pokretanje zadatka Skeniranje na zahtjev na klijentu za koji je prijavljena prijetnja.

icon_reload Nadogradi module

Upotrebom ove opcije pokrenut ćete zadatak Nadogradnja modula (ručno aktivira nadogradnju).

icon_mobile Mobilni uređaj

Ponovno prijavi... s pomoću ove opcije možete stvoriti novi zadatak klijenta.

Pronađi – ako želite zatražiti GPS koordinate svog mobilnog uređaja.

Zaključajuređaj će se zaključati ako se otkrije sumnjiva aktivnost na njemu ili ako je označen kao nestao.

Otključaj uređaj će se otključati.

Zvučni signal daljinski uključuje glasan zvučni signal koji se aktivira čak i kada je isključen zvuk na uređaju.

Brisanje svi podaci pohranjeni na uređaju bit će trajno izbrisani.

icon_plus Novi zadatak...

Možete stvoriti novi zadatak klijenta. Odaberite zadatak i konfigurirajte regulaciju (izborno) za zadatak. Zadatak će biti stavljen u red čekanja sukladno postavkama zadatka.
Ova opcija odmah aktivira postojeći zadatak koji birate s popisa dostupnih zadataka. Za ovaj zadatak nema okidača jer se izvršava odmah.

icon_manage Upravljaj pravilima...

Ovu opciju upotrijebite za dodjeljivanje pravila za odabranu grupu.