Stvori dinamičku grupu

Slijedite korake u nastavku da biste stvorili novu dinamičku grupu:

1.Kliknite icon_cogwheel pored naziva dinamičke grupe pa kliknite Nova dinamička grupa. Opcija Nova dinamička grupa također je dostupna u odjeljku Administrator > Grupe. Odaberite grupu (u prozoru Grupe) i kliknite Grupa na dnu.

admin_create_new_dg_01

2.Pojavit će se Čarobnjak za dinamičku grupu. Unesite naziv i opis (nije obavezno) za novi predložak.

3.Možete mijenjati nadređenu grupu tako da kliknete Promijeni nadređenu grupu.

admin_DG_wizard

4.Proširi icon_section predložak.

Ako želite stvoriti grupu iz unaprijed definiranog predloška ili iz predloška koji ste već stvorili, kliknite Odaberi postojeći i odaberite odgovarajući predložak s popisa.

Ako još niste stvorili nijedan predložak i ne odgovara vam nijedan unaprijed definirani predložak na popisu, kliknite Novi i slijedite korake da biste stvorili novi predložak.

admin_dg_teplate_choose_existing

Proširite icon_section Sažetak. Nova grupa pojavit će se pod nadređenom statičkom grupom.