Dinamičke grupe

Dinamičke grupe zapravo su prilagođeni filtri definirani u odjeljku Predlošci. Računala se filtriraju na strani agenta, tako da se nikakve dodatne informacije ne prenose na server. Agent sâm odlučuje kojim dinamičkim grupama klijent pripada i samo obavještava server o toj odluci. Dinamičke grupe imaju svoju pravila definirana u predlošku dinamičke grupe.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako klijentski uređaj nije povezan (primjerice, ako je isključen), njegov se položaj u dinamičkim grupama ne nadograđuje. Nakon što se uređaj ponovno poveže, nadogradit će se njegov položaj u dinamičkim grupama.

Nakon što instalirate ESET Remote Administrator, dostupne su neke unaprijed definirane dinamičke grupe. Po potrebi možete stvoriti prilagođene dinamičke grupe. Postoje dva načina za to:

stvorite predložak, a zatim stvorite dinamičku grupu.

stvorite novu dinamičku grupu i novi predložak u hodu.

Iz jednog predloška može se stvoriti više od jedne dinamičke grupe.

Korisnik može koristiti dinamičke grupe u drugim dijelovima ERA servera. Moguće im je dodijeliti pravila ili pripremiti zadatak za sva računala u grupi.

Dinamičke grupe mogu biti pod statičkim grupama ili dinamičkim grupama. No najviša je grupa uvijek statična.

Sve dinamičke grupe pod određenom statičkom grupom samo filtriraju računala statičke grupe neovisno o tome koliko su duboko u stablu. Štoviše, za ugniježđene dinamičke grupe dublja dinamička grupa filtrira rezultate nadređene grupe.

Pravila se primjenjuju kao što je opisano ovdje. Međutim, kad su kreirane, mogu se slobodno premještati po stablu.

Dinamička grupa radnje

Idite na Administrator > Grupe i odaberite dinamičku grupu kojom želite upravljati. Kliknite gumb Grupa ili icon_cogwheel pored naziva dinamičke grupe. Otvorit će se skočni izbornik s dostupnim opcijama:

icon_plus Nova dinamička grupa...

Ova opcija postaje dostupna ako kliknete Grupa na popisu s lijeve strane. Ta će grupa postati standardna nadređena grupa, ali nadređenu ćete grupu moći kasnije promijeniti prilikom stvaranja nove dinamičke grupe.

icon_edit Uredi...

Omogućuje vam uređivanje odabrane grupe. Vrijede iste postavke kao prilikom stvaranja nove grupe (statičke ili dinamičke).

icon_move Premjesti...

Možete odabrati grupu i premjestiti je kao podgrupu u drugu grupu.

icon_delete Izbriši

U potpunosti uklanja odabranu grupu.

icon_plus Nova obavijest...

Pomoću ove opcije možete stvoriti novu obavijest.

icon_search Skeniraj

Ovu opciju upotrijebite za pokretanje zadatka Skeniranje na zahtjev na klijentu za koji je prijavljena prijetnja.

icon_reload Nadogradi module

Ovu opciju upotrijebite za pokretanje zadatka Nadogradnja modula (ručno aktivira nadogradnju).

icon_mobile Mobilni uređaj

Ponovno prijavi – s pomoću ove opcije možete stvoriti novi zadatak klijenta.

Pronađi – ako želite zatražiti GPS koordinate svog mobilnog uređaja.

Zaključajuređaj će se zaključati ako se otkrije sumnjiva aktivnost na njemu ili ako je označen kao nestao.

Otključaj uređaj će se otključati.

Zvučni signal daljinski uključuje glasan zvučni signal koji se aktivira čak i kada je isključen zvuk na uređaju.

Brisanje svi podaci pohranjeni na uređaju bit će trajno izbrisani.

icon_play_default Pokreni zadatak

S pomoću ove opcije možete odabrati zadatke klijenta koji će se pokrenuti na uređajima u toj grupi.

icon_plus Novi zadatak...

Ova opcija odmah aktivira postojeći zadatak koji birate s popisa dostupnih zadataka. Za ovaj zadatak nema okidača jer se izvršava odmah.

clock_default Posljednje upotrijebljeni zadaci

Popis posljednje upotrijebljenih zadataka klijenta za sve grupe i računala.

icon_manage Upravljaj pravilima... – Ovu mogućnost upotrijebite za dodjeljivanje pravila za odabranu grupu.

Upotrijebi mogućnost icon_apply_sooner_defaultPrimijeni ranije i icon_apply_later_defaultPrimijeni kasnije upotrijebite za promjenu prioriteta dinamičkih grupa u skladu sa svojim potrebama.

admin_create_new_dg_01