Okidač

Da bi se zadatak klijenta izvršio, potrebno mu je dodijeliti okidač. Da biste definirali okidač, odaberite ciljna računala ili grupe na kojima se zadatak klijenta treba izvršiti. Kada odaberete objekt(e), postavite uvjete okidača da bi zadatak bio izvršen u određeno vrijeme ili prilikom određenog događaja. Možete koristiti i opciju Napredne postavke – regulacija da biste po potrebi detaljnije konfigurirali okidač.

icon_section Osnovno

Unesite osnovne informacije o okidaču u polje Opis, a zatim kliknite Objekt.

icon_section Objekt

Prozor Cilj omogućuje da navedete koji su klijenti (pojedinačna računala ili grupe) primatelji zadatka. Kliknite Dodaj ciljeve kako biste prikazali statičke i dinamičke grupe i njihove članove.

admin_dg_tasks_target_list

Odaberite klijente, kliknite U redu i nastavite do odjeljka Okidač.

icon_section Okidač – Određuje koji će događaj biti okidač za zadatak.

Što prije – Izvršava zadatak čim se klijent poveže s ESET Remote Administrator serverom i primi zadatak. Ako zadatak ne može biti izvršen do datuma isteka, bit će uklonjen iz reda čekanja – neće biti izbrisan, ali neće biti ni izvršen.

Zakazani okidač – Izvršava zadatak u odabrano vrijeme. Zadatak možete zakazati jednom, više puta ili s pomoću izraza CRON.

Okidač dnevnika događaja – Izvršava zadatak temeljem događaja koji su ovdje navedeni. Okidač se uključuje kada se dogodi određeni događaj u dnevniku. Definirajte vrstu dnevnika, logički operator i kriterij za filtriranje koji će biti okidač za zadatak.

Pridruženi okidač dinamičke grupe – Ovaj okidač izvršava zadatak kada se klijent pridruži dinamičkoj grupu odabranoj u opciji Objekt. Ako je odabrana statička grupa ili neki od klijenata pojedinačno, ova opcija neće biti dostupna.

icon_details_hoverNAPOMENA

Dodatne informacije o okidačima potražite u poglavlju Okidači.

icon_section Napredne postavke – regulacija – Regulacija se koristi za sprečavanje izvršenja zadatka ako je okidač za izvršenje događaj koji se često događa, primjerice Okidač dnevnika događaja ili Pridruženi okidač dinamičke grupe (pogledajte iznad). Dodatne informacije potražite u poglavlju Regulacija.

Kliknite Završi kada definirate primatelje zadatka i okidače za izvršenje zadataka.