Stvori novu statičku grupu

Postoje tri načina za stvaranje nove statičke grupe:

1. Kliknite Računala > Grupe > icon_cogwheel i odaberite Nova statička grupa...

admin_create_new_sg

2. Kliknite Administrator > Grupe > icon_cogwheel > Nova statička grupa...

admin_create_new_sg_01

3. Kliknite Administrator > Grupe > odaberite statičku grupu i kliknite Grupa.