Stvaranje nove dinamičke grupe

Dinamičke su grupe skupine klijenata odabranih na temelju određenih kriterija. Ako klijentsko računalo ne zadovoljava kriterije, bit će uklonjeno iz grupe. Ako ispunjava definirane uvjete, klijent će biti dodan u grupu. Odabir grupe odvija se automatski temeljem konfiguriranih postavki, osim u slučaju statičkih grupa.

Postoje tri načina za stvaranje nove dinamičke grupe:

1. Kliknite Računala > Grupe > icon_cogwheel i odaberite Nova dinamička grupa...

admin_create_new_dg_02

2. Kliknite Administrator > Grupe > icon_cogwheel > Nova dinamička grupa...

admin_create_new_dg

3. Kliknite Administrator > Grupe > kliknite gumb Grupa i kliknite Nova dinamička grupa...

admin_create_new_dg_01

Pojavit će se Čarobnjak za novu dinamičku grupu. Više informacija o stvaranju nove dinamičke grupe na temelju predloška dinamičke grupe s pravilima potražite u primjerima.

Odjeljak predložaka dinamičkih grupa sadrži unaprijed definirane i prilagođene predloške utemeljene na različitim kriterijima. Svi su predlošci prikazani na popisu. Ako kliknete postojeći predložak, možete ga uređivati. Da biste stvorili novi predložak dinamičke grupe, kliknite Novi predložak.