Certifikati

Certifikati su važan dio programa ESET Remote Administrator i potrebni su ERA komponentama za komunikaciju s ERA serverom. Da bi sve komponente mogle pravilno komunicirati, svi certifikati ravnopravnih računala moraju biti valjani i potpisani od strane istog izdavatelja certifikata.

Možete stvoriti novi izdavatelj certifikata i certifikate ravnopravnih računala na ERA web-konzoli. Slijedite upute iz ovog priručnika za sljedeće postupke:

Stvaranje novog izdavatelja certifikata

oUvoz javnog ključa

oIzvoz javnog ključa

oIzvoz javnog ključa u BASE64 formatu

 

Stvaranje novog certifikata ravnopravnog računala

oStvaranje certifikata

oIzvoz certifikata

oStvaranje APN certifikata

oOpoziv certifikata

oKorištenje certifikata

oPostavljanje novog certifikata ERA servera

oPrilagođeni certifikati s programom ESET Remote Administrator

oCertifikat koji istječe – prijava i zamjena

validation-status-icon-warning VAŽNO

macOS / OS X ne podržava certifikate s datumom isteka od 19. siječnja 2038. i kasnije. ERA agent koji radi na sustavu macOS / OS X neće se moći povezati s ERA serverom.

icon_details_hoverNAPOMENA

Za sve certifikate i izdavatelje certifikata stvorene tijekom instalacije ERA komponenata vrijednost „Vrijedi od” postavljena je na 2 dana prije stvaranja certifikata.

Za sve certifikate i izdavatelje certifikata stvorene na ERA web-konzoli vrijednost „Vrijedi od” postavljena je na 1 dan prije stvaranja certifikata. Razlog za to jest da se obuhvate sva moguća vremenska odstupanja između pogođenih sustava.

Primjerice, izdavatelj certifikata i certifikat stvoreni 12. siječnja 2017. tijekom instalacije imat će unaprijed definiranu vrijednost „Vrijedi od” 10. siječnja 2017. od 00:00:00, a izdavatelj certifikata i certifikat stvoren 12. siječnja 2017. na ERA web-konzoli imat će unaprijed definiranu vrijednost „Vrijedi od” 11. siječnja 2017. od 00:00:00.