Certifikati ravnopravnih računala

Ako je u vašem sustavu prisutan izdavatelj certifikata, potrebno je stvoriti certifikat ravnopravnog računala za pojedinačne komponente sustava ESET Remote Administrator. Za svaku od komponenti (ERA agent, ERA proxy i ERA server) potreban je certifikat.

icon_plus Novo...

Ova opcija koristi se za stvaranje novog certifikata. Ti se certifikati koriste za ERA agent, ERA proxy i ERA server.

icon_plus APN/DEP certifikat

Ova opcija upotrebljava se za stvaranje novog APN/DEP certifikata. Taj certifikat koristi MDM. Za tu je radnju potrebna ispravna licenca.

icon_cert_usage Korištenje certifikata

Možete provjeriti i koji klijenti koriste ovaj ERA certifikat.

icon_edit Uredi...

Odaberite ovu opciju da biste uredili postojeći certifikat s popisa. Iste se opcije primjenjuju kad stvarate novi certifikat.

icon_export Izvezi...

Ta se opcija koristi za izvoz certifikata u obliku datoteke. Ta je datoteka potrebna za lokalnu instalaciju ERA agenta na računalo ili za instalaciju alata MDM.

icon_export Izvezi kao Base64...

Ta se opcija koristi za izvoz certifikata u obliku .txt datoteke.

icon_undo_default Opozovi...

Ako više ne želite upotrebljavati certifikat, odaberite Opozovi. Ta opcija poništava valjanost certifikata. Program ESET Remote Administrator neće prihvatiti neispravne certifikate.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Opoziv je nepovratan i certifikat nakon opoziva više nećete moći koristiti. Prije opoziva certifikata pobrinite se da ga više ne koristi ni jedan ERA agent. Tako ćete spriječiti gubitak veze s klijentskim računalima ili serverima (ERA server, ERA proxy, Mobile Device Connector, Virtual Agent Host).

Pristupi grupi

Certifikat ili izdavatelj certifikata može se premjestiti u drugu grupu. Tada postaje dostupan korisnicima koji imaju dovoljno prava za tu grupu. Odaberite certifikat i kliknite move_default Pristupi grupi u padajućem izborniku da biste jednostavno pronašli osnovnu grupu certifikata. Osnovna grupa certifikata prikazana je u prvom retku skočnog izbornika (primjerice, /Sve/San Diego.  Pogledajte naš ogledni scenarij da biste saznali više o dijeljenju certifikata).

validation-status-icon-warning VAŽNO

Vidjet ćete samo certifikate koji se nalaze u vašoj osnovnoj grupi (pod uvjetom da imate dopuštenje za čitanje za certifikate). Certifikati stvoreni tijekom instalacije sustava ERA nalaze se u grupi Sve i mogu im pristupiti samo administratori.

 

Prikaži opozvano – ova opcija prikazuje sve opozvane certifikate.

Certifikat agenta za instalaciju potpomognutu serverom – ovaj se certifikat stvara tijekom instalacije servera ako odaberete opciju Generiraj certifikate.

Filtar pristupa grupi

access_group

Gumb za filtriranje pristupa grupi omogućuje korisnicima da odaberu statičku grupu i filtriraju prikazane objekte prema grupi u kojoj se nalaze.