Popis dopuštenja

Vrste dopuštenja

Pri stvaranju ili uređivanju skupa dopuštenja postavljenog pod Administrator > Prava pristupa > Skupovi dopuštenja > Novo / Uredi > Funkcija postoji popis svih dostupnih dopuštenja. Dopuštenja ERA web-konzole podijeljena su u kategorije; primjerice, Grupe i računala, Izvorni korisnici, Certifikati, Pravila itd. Dani skup dopuštenja može omogućiti pristup za čitanje, upotrebu ili pisanje. Općenito:

Dopuštenja za čitanje dobra su za provjeru korisnika. Oni mogu pregledavati podatke, ali ne mogu vršiti izmjene.

Dopuštenja za upotrebu omogućuju korisnicima upotrebu objekata, pokretanje zadataka, no ne i izmjenu ili brisanje.

Dopuštenja za pisanje omogućuju korisnicima izmjenu određenih objekata i/ili njihovo udvostručavanje.

Određene vrste dopuštenja (navedene u nastavku) upravljaju postupkom, ne objektom. Zbog toga funkcioniraju na globalnoj razina, pa nije važno na koju se statičku grupu dopuštenje odnosi, radit će neovisno o tome. Ako je postupak dopušten korisniku, može ga upotrebljavati samo za objekte ta koje ima dovoljna dopuštenja. Primjerice, dopuštenje Izvezi izvješće u datoteku aktivira funkciju izvoza, međutim, podaci iz izvješća određuju se drugim dopuštenjima.

Korisnicima se mogu dodijeliti dopuštenja za sljedeće postupke:

Administrator programa Enterprise Inspector

Korisnik programa Enterprise Inspector

Instalacija agenta

Izvješća i upravljačka ploča (samo funkcija upravljačke ploče, međutim, iskoristivi predlošci izvješća i dalje ovise o dostupnim statičkim grupama)

Pošalji e-poštu

Pošalji SNMP zamku

Izvezi izvješće u datoteku

Postavke servera


Vrste funkcija:

Grupe i računala

Čitanje – navedite računala, grupe i računala unutar grupe.

Upotreba – upotrijebite računalo/grupu kao objekt za pravilo ili zadatak.

Pisanje – stvorite, izmijenite i uklonite računala. To također uključuje promjenu naziva računala ili grupe.

Administrator programa Enterprise Inspector

Pisanje – izvršite administrativne funkcije u Enterprise Inspectoru.

Korisnik programa Enterprise Inspector

Čitanje – pristup samo za čitanje za Enterprise Inspector.

Pisanje – pristup za čitanje i pisanje za Enterprise Inspector.

Skupovi dopuštenja

Čitanje – pročitajte popis skupova dopuštenja i popis prava pristupa unutar njih.

Upotreba – dodijelite/uklonite postojeće skupove dopuštenja za korisnike.

Pisanje – stvorite, izmijenite i uklonite skupove dopuštenja.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Prilikom dodjeljivanja (ili poništavanja dodjeljivanja) skupa dopuštenja korisniku potrebno je dopuštenje za upotrebu za skupove dopuštenja i izvorne korisnike.

Grupe domena

Čitanje – izlistajte popis grupe domene.

Upotreba – omogućuje dodjelu/opoziv skupova dopuštenja.

Pisanje – stvorite/izmijenite/uklonite grupe domena.

Izvorni korisnici

Čitanje – izlistajte izvorne korisnike.

Upotreba – omogućuje dodjelu i opoziv skupova dopuštenja.

Pisanje – stvorite/izmijenite/uklonite izvorne korisnike.

Instalacija agenta

Upotreba – omogućite pristup kako biste instalirali agent putem brzih linkova ili kako biste ručno dodali klijentska računala na ERA web-konzolu.

Pohranjeni instalacijski programi

Čitanje – izlistajte pohranjene instalacijske programe.

Upotreba – izvezite pohranjeni instalacijski program.

Pisanje – stvorite/izmijenite/uklonite pohranjene instalacijske programe.

Certifikati

Čitanje – pročitajte popis certifikata ravnopravnih računala i izdavatelja certifikata.

Upotreba – izvezite izdavatelje certifikata i certifikate ravnopravnih računala i upotrijebite ih u instalacijskim programima ili zadacima.

Pisanje – stvorite nove certifikate ravnopravnih računala ili izdavatelja certifikata i ukinite ih.

Zadaci i okidači servera

Čitanje – pročitajte popis zadataka i njihove postavke (osim osjetljivih polja kao što su lozinke).

Upotreba – pokrenite postojeći zadatak pomoću opcije „Pokreni sada” (kao korisnik koji je trenutačno prijavljen na web-konzolu).

Pisanje – stvorite, izmijenite i uklonite zadatke servera.

Kategorije možete proširiti tako da kliknete znak plusexpand_default i možete odabrati jednu ili više vrsta zadataka servera.

Zadaci klijenta

Čitanje – pročitajte popis zadataka i njihove postavke (osim osjetljivih polja kao što su lozinke).

Upotreba – zakažite pokretanje postojećih zadataka klijenta ili poništite njihovo pokretanje. Imajte na umu da je za dodjelu zadataka (ili poništavanje dodjele) objektima (računala ili grupe) potreban dodatan pristup za upotrebu za zahvaćene objekte.

Pisanje – stvorite, izmijenite ili uklonite postojeće zadatke klijenta. Imajte na umu da je za dodjelu zadataka (ili poništavanje dodjele) objektima (računala ili grupe) potreban dodatan pristup za upotrebu za zahvaćene ciljane objekte.

Kategorije možete proširiti tako da kliknete znak plusexpand_default i možete odabrati jednu ili više vrsta zadataka klijenta.

Predlošci dinamičkih grupa

Čitanje – pročitajte popis predložaka dinamičkih grupa.

Upotreba – upotrijebite postojeće predloške dinamičkih grupa.

Pisanje – stvorite, izmijenite i uklonite predloške dinamičkih grupa.

Izvješća i upravljačka ploča

Čitanje – izlistajte predloške izvješća i njihove kategorije. Generirajte izvješća na osnovi predložaka izvješća. Pročitajte vlastite upravljačke ploče na temelju standardnih upravljačkih ploča.

Upotreba – izmijenite svoje upravljačke ploče pomoću dostupnih predložaka izvješća.

Pisanje – stvorite, izmijenite, uklonite postojeće predloške izvješća i njihove kategorije. Izmijenite standardne upravljačke ploče.

Pravila

Čitanje – pročitajte popis pravila i konfiguracija unutar njih.

Upotreba – dodijelite postojeća pravila objektima (ili poništite njihovu dodjelu). Imajte na umu da je za zahvaćene objekte potreban dodatan pristup za upotrebu.

Pisanje – stvorite, izmijenite i uklonite pravila.

Pošalji e-poštu

Upotreba – pošaljite e-poštu. (Korisno za zadatke servera „Obavijesti” i „Generiraj izvješće”.)

Pošalji SNMP zamku

Upotreba – omogućuje slanje SNMP zamke. (Korisno za „Obavijesti”.)

Izvezi izvješće u datoteku

Upotreba – omogućuje vam pohranu izvješća na datotečnom sustavu računala ERA servera. Korisno za zadatak servera „Generiraj izvješće”.

Licence

Čitanje – pročitajte popis licenci i njihove statistike o upotrebi.

Upotreba – upotrijebite licencu za aktivaciju.

Pisanje – dodajte i uklonite licence. (Korisnik mora postaviti osnovnu grupu na „Sve”. Prema standardnim postavkama samo administrator može to napraviti.)

Obavijesti

Čitanje – pročitajte popis obavijesti i njihove postavke.

Pisanje – stvorite, izmijenite i uklonite obavijesti. Za ispravno rukovanje obavijestima možda će biti potrebna dodatna prava pristupa za upotrebu za opciju Pošalji SNMP zamku ili Pošalji e-poštu, ovisno o konfiguraciji obavijesti.

Postavke servera

Čitanje – pročitajte postavke servera.

Pisanje – izmijenite postavke servera.