Stvaranje izvornog korisnika

Na kartici Administrator kliknite Prava pristupa > Korisnici, a zatim kliknite Novo na dnu stranice da biste stvorili novog izvornog korisnika.

icon_details_hoverNAPOMENA

Preporučujemo da slijedite ove korake kako biste ispravno stvorili korisnika:

1.Odlučite koja će statička grupa biti osnovna grupa korisnika. Prema potrebi stvorite grupu.

2.Odlučite koji bi skup dopuštenja bio najbolji za korisnika. Prema potrebi stvorite novi skup dopuštenja.

3.Slijedite upute iz ovog poglavlja i stvorite korisnika.

admin_create_new_native_user1

icon_section Osnovno

Osnovno

Unesite ime Korisnika i neobavezan Opis za novog korisnika. Odaberite opciju Osnovna grupa. To je statička grupa u kojoj će se automatski nalaziti svi objekti koje stvori ovaj korisnik.

Postavi lozinku

Lozinka korisnika mora sadržavati najmanje 8 znakova. Lozinka ne smije sadržavati korisničko ime.

Račun

Aktivirano – odaberite ovu opciju osim ako ne želite deaktivirati račun (namjeravate se koristiti njime kasnije).

Potrebno je promijeniti lozinku – odaberite ovu opciju da biste naveli korisnika na promjenu lozinke kada se prvi put prijavi na ERA web-konzolu.

Istek lozinke – ovom opcijom definira se broj dana tijekom kojih je lozinka ispravna (nakon čega ju je potrebno promijeniti).

Automatska odjava (min) – ovom opcijom definira se vrijeme mirovanja (u minutama) nakon kojeg se korisnik odjavljuje s web-konzole.

Puno ime, E-pošta za kontakt i Broj telefona mogu se definirati za pomoć u identifikaciji korisnika.

icon_section Skup dopuštenja

Korisniku može biti dodijeljeno više skupova dopuštenja. Možete označiti unaprijed definirane ovlasti: Skup dopuštenja pregledavatelja (prava samo za čitanje za grupu „Sve”) ili Skup dopuštenja administratora (puni pristup grupi „Sve”) ili Skup dopuštenja za instalaciju potpomognutu serverom (minimalna prava pristupa potrebna za instalaciju potpomognutu serverom) ili možete upotrijebiti prilagođeni skup dopuštenja. Svaki skup dopuštenja pruža dopuštenja samo za objekte koji se nalaze u opciji Statičke grupe odabranoj u skupu dopuštenja. Korisnici bez skupa dopuštenja neće se moći prijaviti na web-konzolu.

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Svi unaprijed definirani skupovi dopuštenja imaju grupu Sve u odjeljku icon_section Statičke grupe. Pazite na to kada ga dodjeljujete korisniku. Korisnici će imati ta dopuštenja za sve objekte u sustavu ERA.

icon_section Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke za ovog korisnika pa kliknite Završi da biste stvorili korisnika.