O pomoći

Administratorski vodič služi da se upoznate s programom ESET Remote Administrator i pruža upute o njegovoj uporabi.

Radi dosljednosti i sprečavanja zabune, terminologija koja se upotrebljava u ovom priručniku temelji se na nazivima parametara programa ESET Remote Administrator. Također upotrebljavamo jedinstven skup simbola za naglašavanje tema od posebnog interesa ili značaja.

icon_details_hoverNAPOMENA

Napomene vam mogu pružiti vrijedne informacije, kao što su posebne funkcije ili link na povezanu temu.

 

validation-status-icon-warning VAŽNO

Ovaj naslov zahtijeva vašu pažnju i ne bi ga se trebalo preskočiti. Obično pruža važne informacije koje nisu od kritične važnosti.

 

validation-status-icon-error UPOZORENJE

Ključne informacije na koje trebate obratiti posebnu pozornost. Upozorenja su navedena kako bi vas spriječila da napravite potencijalno štetne pogreške. Tekst u zagradama upozorenja pročitajte s razumijevanjem jer se odnosi na vrlo osjetljive postavke sustava ili određene rizike.

 

light-bulbPRIMJER

Primjer u kojem se opisuje slučaj korisnika važan za temu u kojoj je naveden. Primjerima se objašnjavaju složenije teme.

 

Konvencija

Značenje

Podebljan tekst

Nazivi stavki sučelja kao što su okviri i gumbi opcija.

Kosa slova

Rezervirana mjesta za informacije koje pružate. Na primjer, naziv datoteke ili put znači da morate upisati stvarni put ili naziv datoteke.

Courier New

Uzorci koda ili naredbe

Hiperveza

Omogućuje brz i jednostavan pristup temama na koje se unakrsno referira ili vanjskoj web-lokaciji. Hiperveze su plave boje i mogu biti podcrtane.

%ProgramFiles%

Direktorij sustava Windows u koji se pohranjuju instalirani programi sustava Windows i drugi programi.

Mrežna pomoć primarni je izvor sadržaja za pomoć. Najnovija verzija mrežne pomoći prikazat će se automatski kada imate internetsku vezu koja radi. Stranice mrežne pomoći za ESET Remote Administrator uključuju tri aktivne kartice u navigacijskom zaglavlju na vrhu: Instalacija/nadogradnja, Administracija i Instalacija uređaja VA.

navigation_button

Teme u ovom priručniku podijeljene su u nekoliko poglavlja i potpoglavlja. Relevantne informacije možete pronaći pregledavanjem Sadržaja stranica pomoći. Isto tako možete upotrijebiti Kazalo da biste pretraživali po ključnim riječima ili upotrijebite Pretraživanje cijelog teksta.

help_search

ESET Remote Administrator omogućuje vam pretraživanje tema pomoći po ključnoj riječi ili unosom riječi ili izraza za pretraživanje unutar korisničkog priručnika. Razlika između ovih dviju metoda sastoji se u tome da ključna riječ može biti logično povezana sa stranicama pomoći koje ne sadržavaju tu određenu ključnu riječ u tekstu. Pretraživanjem riječi i izraza pretražuju se sadržaji svih stranica i prikazuju samo one stranice koje sadrže traženu riječ ili izraz u tekstu.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Kada otvorite korisnički priručnik putem navigacijske trake na vrhu stranice, pretraživanje će biti ograničeno na sadržaj tog priručnika. Na primjer, ako otvorite Administratorski vodič, teme iz Priručnika za instalaciju/nadogradnju i Priručnika za instalaciju uređaja VA neće biti uključene u rezultate pretraživanja.

ESET-ova baza znanja sadrži odgovore na najčešća pitanja i preporučena rješenja za različite probleme. Bazu znanja redovito nadograđuju ESET-ovi tehnički stručnjaci i stoga predstavlja najvažniji alat za rješavanje različitih vrsta problema.

ESET-ov forum omogućuje ESET-ovim korisnicima da jednostavno dobiju pomoć ili pomognu drugima. Možete objaviti bilo koji problem ili pitanje povezano s proizvodima tvrtke ESET.

Također možete objaviti svoju ocjenu i/ili pružiti povratne informacije o određenoj temi u sklopu pomoći; kliknite link Jesu li vam ove informacije bile od koristi? ili Ocijenite ovaj članak: Koristan / Nije koristan u slučaju ESET-ove baze znanja ispod stranice pomoći.