Hrozby

Sekce Hrozby poskytuje přehled o všech hrozbách na počítačích ve vaší síti. V levé části obrazovky je zobrazena stejná stromová skupina jako na záložce Počítače, resp. Administrace > Skupiny a k dispozici jsou rovněž filtry pro rychlé nalezení počítačů, na kterých jsou nevyřešené hrozby. Vybráním možnosti Všechny typy hrozeb zobrazíte všechny hrozby na všech počítačích ve vybrané skupině.

Threats_details

Filtrování hrozeb

Zobrazené hrozby můžete podle potřeby filtrovat. Standardně se zobrazují hrozby detekované za posledních 7 dní. Kritéria filtrování může blíže specifikovat kliknutím na tlačítko Přidat filtr a zobrazit jen konkrétní typy infiltrace, případně hrozby z jednotlivých počítačů a to buď podle jejich názvu, IPv4 nebo IPv6 adresy.

Standardně jsou zobrazeny všechny typy hrozby, ale můžete filtrovat antivirové hrozby, útoky, které zaznamenal firewall a akce zablokované modulem HIPS.

Volitelná kontrola

Pomocí této možnosti spustíte volitelnou kontrolu na klientovi, na kterém byla detekována hrozba.

Označit jako vyřešené / Označit jako nevyřešené

Pomocí této možnosti označíte záznam z protokolu jako vyřešený.

Přesunout do skupiny

Pomocí této možnosti přesunete počítač s konkrétní hrozbou do jiné statické skupiny. Můžete tak snadno přidělit oprávnění pro přístup k infikovanému zařízení administrátorům, kteří mají na starosti výhradně zpracovávání hrozeb. Mějte na paměti, že do cílové skupiny musí mít konkrétní administrátor úplný přístup.

Potlačit

Pomocí této možnosti potlačíte zobrazování dané hrozby (globálně, ne na konkrétním klientovi). Informace o dané hrozbě se nebude zobrazovat ani v přehledech. Pro potlačení zobrazování všech hrozeb z daného klienta na něj klikněte a z kontextového menu vyberte možnost Potlačit.

Po kliknutí na konkrétní hrozbu se zobrazí relevantní akce. Více informací o jednotlivých ikonách a stavech naleznete v této kapitole.

Sloupce tabulky

Informace zobrazené na záložce Hrozby si můžete upravit podle svých potřeb. O nalezených hrozbách si můžete nechat zobrazit následující informace:
Vyřešeno, Objekt, Název procesu, Popis, Uživatel, Popis počítače, Detaily akce, Vyžadován restart, Skener, Typ objektu, Zdrojová adresa/port, Cílová adresa/port atp.

threats_table_columns