Důležité kroky po aktualizaci na verzi 6.5

Z důvodu změn v bezpečnostním modelu v ESET Remote Administrator 6.5 je nezbytné, abyste po provedení aktualizace ze starší verze zkontrolovali uživatele a sady oprávnění, případně nastavení serveru.

Uživatelé a sady oprávnění

Po provedení aktualizace budou uživatelé rozděleni na dvě skupiny:

První část uživatelů nebude mít oprávnění k nejnadřazenější statické skupině Všechna zařízení, protože není jejich domovskou skupinou. Tito uživatelé nebudou mít přiřazeno ani nové oprávnění pro přístup ke skupinám a počítačům, proto po přihlášení neuvidí žádná zařízení.

Uživatelům, kteří měli oprávnění pro přístup ke statické skupině Všechna zařízení, přístup zůstane a automaticky jim bude přiděleno nové oprávnění pro přístup ke skupinám a počítačům.

Protože je nový bezpečnostní model založen na přístupu ke statickým skupinám, doporučujeme vytvořit zcela novou strukturu přístupových oprávnění. Při plánování a dělení oprávnění využijte faktu, že uživatelům můžete přiřazovat více sad oprávnění.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Nezapomeňte uživatelům nastavit domovskou skupinu a přiřadit sadu oprávnění, která jim umožní pracovat s objekty v dané skupině. Všechny objekty, které uživatel vytvoří, se automaticky umístí do jeho domovské skupiny.

Serverové úlohy a podmínky spuštění

Od verze ESET Remote Administrator 6.5 může mít každá serverová úloha pouze jednu podmínku spuštění. Počet serverových úloh se po provedení aktualizace na novou verzi automaticky navýší o počet přidělených podmínek spuštění. Vytvořené serverové úlohy si zkontrolujte v sekci Administrace > Serverové úlohy.

Přehledy, šablony a další objekty

Po provedení aktualizace patří všechny objekty pod nejnadřazenější statickou skupinu Všechna zařízení. Jako administrátor máte několik možnosti, jak dalším uživatelům k těmto objektům umožnit přístup:

vytvořte kopii objektů a přesuňte je do jejich domovské skupiny,

přesuňte objekty do sdílené skupiny, ke které mají přístup všichni uživatelé,

uživatelům přiřaďte sadu oprávnění, která jim zajistí přístup do konkrétní statické skupiny (například Všechna zařízení), ale omezte přístup jen na konkrétní typ objektu – například politiky.

Statické a dynamické skupiny

Základním prvkem nového bezpečnostního modelu jsou statické skupiny. Každý objekt (úloha, politika, ...) patří do "skupiny objektů" reprezentované statickou skupinou. Po dokončení aktualizace se struktura skupin (statických ani dynamických) nezmění, ale uživatelům musíte přidělit oprávnění pro přístup ke skupině objektů – nastavit jim domovskou skupinu a oprávnění pro manipulaci s objekty, které se nacházejí v konkrétní skupině.