Synchronizace statické skupiny s VMware

ESET Remote Administrator podporuje synchronizaci s VMware vCenter Server. To znamená, že se po provedení synchronizace uvidíte v ERA Web Console své virtuální počítače. Pro vytvoření úlohy na synchronizaci přejděte v hlavním menu ERA Web Console na záložku Administrace > Serverové úlohy > Synchronizace statické skupiny a klikněte na tlačítko Nová....

icon_section Obecné

Zadejte název, volitelně popis. Pokud chcete úlohu spustit okamžitě po jejím vytvoření, vyberte možnost Spustit úlohu okamžitě po dokončení. Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

icon_section Nastavení

Nejprve vyberte nadřazenou statickou skupinu, do které chcete počítače synchronizovat. Případně vytvořte novou kliknutím na možnost Nová statická skupina.

Objekty k synchronizaci –  synchronizovat můžete Počítače a skupiny nebo Pouze počítače.

Akce při výskytu kolize během vytváření počítačepokud se při synchronizaci vyskytnou duplicitní záznamy, pomocí této možnosti vyberte akci, jak chcete tuto situaci vyřešit:

oPřeskočit (synchronizovaná zařízení nebudou přidána),

oPřesunout (synchronizovaná zařízení budou přesunuta do podskupiny)

oDuplikovat (synchronizovaná zařízení budou přidána pod jiným názvem).

Akce při odstranění počítače – pokud počítač neexistuje, můžete jej Odstranit nebo Přeskočit.

Akce při odstranění skupiny – pokud skupina neexistuje, můžete ji Odstranit nebo Přeskočit.

Jako režim synchronizace vyberte možnost VMWare

Nastavení připojení k serveru:

Server – název nebo IP adresa VMware vCenter Server.

Uživatelské jméno – zadejte přihlašovací údaje k VMware vCenter Server.

Heslo – zadejte heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.

Nastavení synchronizace:

Zobrazit strukturu – vyberte typ struktury (Složky nebo Resource pools).

Cesta ke struktuře – kliknutím na Procházet vyberte uzel, který chcete synchronizovat. Pokud nevyberete nic, synchronizuje se celá struktura.

Zobrazit počítač – rozhodněte se, zda chcete počítače zobrazit podle jména, názvu počítače nebo IP adresy.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Pokud po kliknutí na tlačítko Procházet obdržíte chybové hlášení: Server not find in Kerberos database , místo IP adresy zadejte plně kvalifikované jméno serveru (FQDN).

icon_section Podmínka spuštění

Prostřednictvím této možnosti nastavíte konkrétní podmínku spuštění úlohy. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Mějte na paměti, že úlohu můžete kdykoli spustit ručně nebo později přidat další podmínku spuštění.
 

icon_section Rozšířená nastavení

Tuto funkci můžete použít pro snížení počtu provedení úlohy a zabránit tak jejímu nadměrnému spouštění. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spouštění.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.