Odstranění nepřipojujících se počítačů

Tuto úlohu můžete použít pro automatické promazání počítačů zobrazených v ERA Web Console. Úlohu můžete nastavit například tak, že odstraní všechny počítače, které se nepřipojili více než 30 dní.

icon_section Obecné

Zadejte název, volitelně popis. Pokud chcete úlohu spustit okamžitě po jejím vytvoření, vyberte možnost Spustit úlohu okamžitě po dokončení. Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

icon_section Nastavení

Název skupiny – vyberte statickou nebo dynamickou skupinu, ze které chcete odstranit nepřipojující se počítače.

Počet dní, po které se počítač nepřipojil – zadejte počet dní.

Deaktivovat licenci – tuto možnost vyberte, pokud chcete na cílovém počítači deaktivovat produkt ESET a odstranit vazbu z licenčního portálu ESET License Administrator.

Odebrat nespravované počítače – tuto možnost vyberte, pokud chcete odstranit také nespravované počítače (zařízení, na kterých není nainstalován ERA Agent).

icon_section Podmínka spuštění

Prostřednictvím této možnosti nastavíte konkrétní podmínku spuštění úlohy. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Mějte na paměti, že úlohu můžete kdykoli spustit ručně nebo později přidat další podmínku spuštění.
 

icon_section Rozšířená nastavení

Tuto funkci můžete použít pro snížení počtu provedení úlohy a zabránit tak jejímu nadměrnému spouštění. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spouštění.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.