Změna certifikátu ERA serveru

Certifikát, který používá ERA Server se vytvoří stejně jako další certifikáty v průběhu instalace serveru. Komunikace jednotlivých komponent ERA infrastruktury je ověřována prostřednictvím těchto certifikátů. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit, aby údaje v klientských certifikátech a konfiguraci ERA Agenta odpovídali informacím na straně serveru, tedy v certifikátu serveru. Toto opatření má za následek, že se klient připojí výhradně k legitimnímu serveru. Pokud se rozhodnete vygenerovat nový certifikát serveru, musíte odpovídajícím způsobem upravit konfiguraci ESET Remote Administrator.  Pro změnu certifikátu ERA serveru postupujte podle následujících kroků:

V hlavním menu ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Nastavení serveru a v části Připojení vyberte možnost Změnit certifikát.

server_settings

K dispozici máte dva způsoby výběru certifikátu:

ERA certifikát – prostřednictvím této možnosti můžete vybrat certifikát, který jste vygenerovali na tomto ERA serveru. Tato možnost je vhodná při výměně stávajícího certifikátu za nový, například hvězdičkový certifikát.

Vlastní certifikát – tato možnost vám umožní vybrat jiný certifikát, který nebyl vygenerován tímto ERA serverem. Tato možnost je užitečná při migraci ze starého serveru.

server_settings_custom_certf

Vyberte možnost Vlastní certifikát, dále prostřednictvím průzkumníka najděte certifikát ERA Serveru(.pfx), který jste si exportovali z původního ERA serveru a klikněte na tlačítko OK.

Restartujte službu ERA Server. Pro více informací přejděte do Databáze znalostí.